Basisvaardigheden Economie voor de Zorg

Omschrijving

Inleiding
Voor het nemen van beleidsbeslissingen en het beheersen van bedrijfsprocessen in een organisatie heeft het management financiële informatie nodig. In deze cursus wordt kennis opgedaan hoe deze financiële informatie kan worden verkregen en bewerkt ter ondersteuning van die beleidsbeslissingen. Verder wordt inzicht verkregen in hoe adequate planning en control mechanismen het management van pas kunnen komen bij het nemen van de beleidsbeslissingen en het beheersen van de bedrijfsprocessen.
We gaan ervan uit dat de cursist werkervaring heeft en weet hoe organisaties min of meer functioneren. We gaan er niet vanuit dat de cursist management ervaring heeft of cursussen heeft gevolgd op dit terrein.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor aanstaande managers, mensen die doorgroeien naar een managementfunctie of op de korte termijn zo’n functie ambiëren. Deze cursus gaat specifiek over het managen van zorgprocessen en is dus uitermate geschikt voor aankomende managers in deze sector, maar de inhoud is redelijk universeel en ook zonder meer toepasbaar op andere dienstverlenende sectoren.

Werkwijze
De cursus kan zelfstandig worden uitgevoerd. Aan de hand van referenties naar literatuur, websites, opdrachten, voorbeelden etc. wordt de cursist wegwijs gemaakt in de basisbeginselen van het managen. Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. 
Na afsluiten van de  eindtoets met een voldoende worden de bijbehorende accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister V&V bijgeschreven.

Auteurs en docenten
Deze cursus is ontwikkeld door Tim Hendriks, Maarten Peters en Paul Verboom.

Tim Hendriks studeerde beleidswetenschappen  in Nijmegen met als afstudeerrichting politieke economie en game theory.  Na zijn opleiding werkte hij een aantal jaren bij een adviesbureau. Daarna maakte hij de overstap naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  Bij de HAN was hij adviseur voor zorginstellingen en verzorgde onderwijs voor de kaderopleiding zorg en welzijn en diverse voorgezette opleidingen op het gebied van management in de zorg. Daarna was hij werkzaam bij de faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit als wetenschappelijk onderzoeker en docent bij het instituut voor Beleid en Managent in de Gezondheidszorg.
Na deze onderwijscarrière werkte Tim Hendriks bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hij was daar betrokken bij het introduceren van de prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen. Hierna werd hij projectmanager bij Hypercube, een econometrisch onderzoeksbureau waar onderzoek wordt gedaan naar kosteneffectiviteit  van beleidsplannen, onder andere in de zorg. Belangrijk project was daar binnen een samenwerkingsverband van alle zorginstellingen in de regio Haaglanden het opzetten van een economisch  rendabel  regionaal Elektronisch Patiënten Dossier.
Momenteel is Tim Hendriks eigenaar van 72TM, een bedrijfseconomisch adviesbureau voor zorg en onderwijs. 72TM is actief op gebied van economisch advies bij (investerings)projecten , maken van simulatiemodellen en proberen het managent in zorg- en onderwijsinstellingen te verbeteren. Kernpunt daarbij is het ontwikkelen van een lerende organisatie.

Maarten Peters, studeerde bedrijfskunde in Nijmegen en was onder andere werkzaam voor TNO, KEMA en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Als proces- en risicoanalist inventariseerde hij processen bij organisaties binnen industrie en dienstverlening, maar in het bijzonder in de zorgsector waar hij een aantal zorgorganisaties begeleidde in hun traject naar HKZ-certificering. Als trainer-adviseur trainde hij een aantal jaren middenkaderfunctionarissen in de gezondheidszorg op gebied van kwaliteit & management. Hij was verbonden aan het lectoraat ‘zorgmanagement’ onder leiding van prof. Dr. Ton van den Hout waarbij hij het curriculum van de moderne zorgmanager mede heeft ontwikkeld. Zijn affiniteit met het onderwijs, met name met het onderwerp ‘Governance’ kreeg hij tijdens zijn adviseurschap bij Interstudie NDO, een kleurrijk bureau voor onderwijsinnovatie te Arnhem, waar hij onder meer samenwerkte met Dr. Frans de Vijlder. Speciale kennis deed hij daar op op gebied van kennisintensivering en de rol van een goede informatievoorziening binnen alle geledingen van het onderwijs als middel om de onderwijsorganisatie blijvend te laten leren. Ook was hij in dit kader betrokken bij fusietrajecten binnen het primaire onderwijs en financiële insourcingstrajecten.
Maarten ziet kansen voor zowel onderwijs als zorg om van elkaar te leren, iets wat tussen bedrijfstakken binnen de quartaire en overheidssector niet vanzelfsprekend is.  

Paul Verboom is zijn loopbaan begonnen bij een accountantskantoor te Rotterdam. Daarna heeft hij 10 jaar gewerkt bij het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hier heeft hij  onderzoek gedaan voor onder andere farmaceutische bedrijven, ziekenhuizen en de overheid. Dit betrof voornamelijk onderzoek naar de kosteneffectiviteit van nieuwe medische technologieën. Daarnaast heeft hij gedurende die periode onderwijs gegeven in het vak bedrijfseconomie van de gezondheidszorg en diverse informatica cursussen verzorgd. Hierna is hij gaan werken bij de World Health Organisation (WHO) in Genève, Zwitserland. Hier is hij o.a. betrokken geweest bij het ontwikkelen van modellen voor het bekostigen van zorgsystemen in ontwikkelingslanden. Op dit moment is hij verbonden aan 72TM als adviseur en woonachtig in Frankrijk. Opdrachtgevers zijn farmaceuten en internationale organisaties zoals WHO, Wereld Bank en UNICEF.

Beoordelaars
Deze cursus werd beoordeeld door Rianne Euwes. Zij is eigenaar van Euwe Advies & Dienstverlening waar zij organisatie- en communicatieadviesgeeft, of inzetbaar is als vertrouwenspersoon en bemiddelaar. Haar focus ligt op zorg en welzijn.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van en inzicht in management accounting & control;
 • het bedrijfswetenschappelijk analyseren van casussen op het terrein van management accounting;
 • het adequaat verwoorden van de problematiek in deze casussen en het onderbouwd weergeven van de oplossingen;
 • inzicht in de samenhang tussen management accounting en de andere deelgebieden binnen het wetenschappelijke domein van de bedrijfswetenschappen.

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Voor het laatst bijgewerkt op 1-2-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  14
 • Gemiddelde studieduur
  8-12 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0