Behandeling van neuropathische pijn

Omschrijving

Inleiding
Neuropathische pijn is een veel voorkomend probleem in Nederland. In deze cursus wordt de medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn besproken. Artsen en verpleegkundigen worden bij de behandeling van neuropathische pijn vaak geconfronteerd met medicijnen die in eerste instantie niet voor deze diagnose geregistreerd staan. Uitleg aan patienten waarom deze medicijnen voorgeschreven worden is van essentieel belang.

Cursus
Deze cursus geeft informatie en achtergronden over neuropathische pijn en de behandeling hiervan.
Onlangs heeft de cursus een update gehad en worden zowel (lokaal) perifere en centrale neuropathische pijn behandeld.
Handige screeningstool maken nu ook onderdeel uit van de cursus.

Doelgroep
De cursus is uitermate geschikt voor verpleegkundig specialisten, pijnconsulenten, pijnverpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en verkoevermedewerkers die dagelijks met patienten met neuropathische pijn te maken hebben.
Deze cursus kan verder gevolgd worden door verpleegkundigen op kennis- en ervaringsniveau 5 of degenen die zich willen ontwikkelen naar een hoger niveau. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines.
De cursus maakt deel uit van de opleiding tot Pijnconsulent.

Docenten cursus
Deze cursus is ontwikkeld en beoordeeld door dr. Jan Vranken, anesthesioloog/pijnbestrijder in DC Alkmaar, Marion Giesberts programmacoordinator pijnconsulent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en door Eric de Roode, verpleegkundig specialist pijnbestrijding. 

Dr. Vranken is een autoriteit op het gebied van de neuropathische pijn en heeft deelgenomen aan de tot standkoming van de richtlijn ter behandeling van neuropathische pijn. Dr. Vranken werkt in DC Alkmaar als pijnspecialist en is lid van de sectie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA).

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Accreditatie en goedkeuring
De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 6 punten.
De cursus is ter geaccrediteerd aangeboden aan de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers. Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.
Na het behalen van de eindtoets voert E-nursing alleen de accreditatiepunten voor je op in het Kwaliteitsregister V&V.

Beoordelaars
De cursus is verder beoordeeld door:
Drs. Wilco van Genderen pijnspecialist en anesthesioloog in het DC Pijnbehandelcentrum te Alkmaar;
Marije Houmes, verpleegkundig specialist palliatieve zorg in het Noordwestziekenhuisgroep lokatie Alkmaar en is lid van de werkgroep neuropathische pijn van V&V afdeling Pijnverpleegkundigen;
Marieke Peters, verpleegkundig specialist pijnbestrijding, St Maartenskliniek te Nijmegen, lid van de commissie pijnbestrijding van de NVAM, Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers.

Leerdoelen:
De cursist kan na het volgen van deze cursus uitleggen:

• welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van neuropathische pijn;
• wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
• hoe anatomie en fysiologie van neuropathische pijn in elkaar zit;
• welke belangrijke definities er zijn van pijn en neuropathische pijn;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat neuropathische pijn een multidimensioneel probleem is;
• wat neuropathische pijn in kaart brengen met pijnscore of toegepaste pijnanamnese inhoudt;
• hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van medicatie.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over neuropathische pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces neuropathische pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij neuropathische pijn en toedienen van pijnmedicatie;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• niet-farmacologische interventies toepassen of doorverwijzen naar de betreffende disciplines.

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 06-12-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    6
  • Gemiddelde studieduur
    3-6 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0