Blaaskatheterisatie man

Omschrijving

Inleiding
Het inbrengen van blaaskatheters is een veel uitgevoerde handeling in de gezondheidszorg. Dit mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: het katheteriseren van de blaas bij mannen is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten die een blaaskatheter nodig hebben. De cursus is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden (in opleiding) die blaaskatheterisatie bij mannen willen gaan leren, of die theorie en achtergrondkennis weer willen opfrissen.
In de cursus gaan we er van uit dat algemene kennis betreffende zorghygiëne aanwezig is.
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen,adviseren wij de gratis cursus "Kwaliteit, veiligheid en wet BIG" bij ons te volgen.

Bij het in de praktijk brengen van het geleerde, dienen de eigen protocollen van de instelling te worden geraadpleegd.

Docenten cursus
De cursus is samengesteld door Yvonne van der Tuuk-van Dam, Marion Giesberts en Eric de Roode.

Yvonne is verpleegkundige en werkte 18 jaar lang op de afdeling urologie van het Medisch Centrum Alkmaar. Zij is docent verpleegkunde en geeft al jarenlang les over dit onderwerp.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordelaars
De cursus is beoordeeld door Drs. Johan Verlind, uroloog in het Medisch Centrum Alkmaar en Leen van der Sant, Jolanda Gertzen en Loes Jansen. Zij werken allen als verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en maken deel uit van het vaste beoordelaarspanel voor de cursussen Voorbehouden Handelingen van E-nursing.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Sinds 3 jaar is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling,scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuisgerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.
Jolanda Gertzen heeft de inservice opleiding gedaan in Hengelo Twente, daarna de opleiding voor wijkverpleegkundige MGZ. Na een aantal jaren als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt heeft zij de kinderaantekening gedaan en vervolgens zeven jaar gewerkt op een kinderafdeling. Vervolgens is zij transferverpleegkundige geworden bij het Transferpunt in het ziekenhuis in Twente. Ook werkte zij nog als Zorgmanager van het Transferpunt en het Transmuraal team (Medisch Technisch Handelen Team) in een samenwerkingsverband van ziekenhuis SMT en thuiszorgorganisatie Carint in Twente. Enkele jaren geleden verhuisde zij naar Nijmegen en startte vanaf 2008 in het team van Buurtzorg Nijmegen als coordinerend wijkverpleegkundige.
Loes Jansen is werkzaam bij Buurtzorg team Ysselsteyn - Venray. Na het behalen van haar inservice A- opleiding in het ziekenhuis in Venlo startte zij met de opleiding IC/CC. Daarna heeft zij 11 jaar op de intensive care afdeling gewerkt van het ziekenhuis in Venray. Toen deze afdeling sloot maakte zij de overstap gemaakt naar de verkoeverkamer. Na 25 jaar ziekenhuis stapte zij over naar de thuiszorg. Eerst werkte zij twee jaar bij het specialistisch team van de Zorggroep Noord-Limburg en tegenwoordig is zij werkzaam bij het Buurtzorgteam Ysselsteyn - Venray.

Leerdoelen

De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• wat de algemene anatomie en fysiologie is rondom de tractus urogenitalis;
• welke materialen gebruikt worden bij het inbrengen van een blaaskatheter bij mannen;
• welke andere materialen eventueel nodig zijn (blaasspoelvloeistof, instillagel, opvangzakken)
• wat de indicaties zijn voor het blaaskatheteriseren van mannen;
• wat de contra-indicaties zijn voor het blaaskatheteriseren van mannen;
• wat de complicaties zijn en hoe deze vervolgens behandeld dienen te worden;
• de theoretische achtergronden bij het inbrengen van een blaaskatheter bij mannen;
• de procedure van het inbrengen van een verblijfskatheter bij mannen;
• de procedure van het inbrengen van een eenmalige verblijfskatheter bij mannen;
• de procedure van het inbrengen van een condoomkatheter bij mannen;
• de procedure van het verwijderen van een urinekatheter bij mannen;

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over het inbrengen van een blaaskatheter;
• werken volgens richtlijn blaaskatheteriseren van mannen door verpleegkundigen (geldend in eigen instelling);
• de juiste controles en observaties uitvoeren na het inbrengen van een blaaskatheter;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• benoemen wie wel en wie niet een urinekatheter mag inbrengen, met het in acht nemen van het eigen instellingsprotocol en de wet BIG.

Demonstratiecursus
Ben je nog niet bekend met het systeem van E-nursing, dan raden wij je aan om de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin worden alle mogelijkheden en functies van het leersysteem besproken. Het leren zal hierdoor nog sneller gaan.

Voor het laatst bijgewerkt op: 1-3-2018
 

 

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    8
  • Gemiddelde studieduur
    3-7 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0