Casuïstiekbespreking Palliatieve Zorg deel 1

Omschrijving

Inleiding
Veel verpleegkundigen en verzorgenden geven aan behoefte te hebben aan casusgerichte bijscholing op het gebied van palliatieve zorg. Deze cursus is daarom gericht op het verwerven van kennis en inzicht over het werken in de palliatieve zorg, aan de hand van een casus.
Deze cursus is het eerste deel van een serie casusbesprekingen over palliatieve zorg. Deel 2 is in ontwikkeling en komt binnenkort ook online.

Cursus
Aan de hand van een casus en met de methodiek van verpleegkundig en palliatief redeneren wordt het hele proces doorlopen van het in kaart brengen van problemen tot het behandelen en evalueren van deze problemen. De cursist krijgt daarnaast literatuur en bronnen aangereikt waarmee hij zich verder in de stof kan verdiepen.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines.
Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. 

Docenten
Deze cursus is ontwikkeld door Paul Vogelaar en Marion Giesberts.
Paul Vogelaar was een van de eerste gespecialiseerde pijnverpleegkundig in Nederland. Hij werkte in het Pijnbehandelcentrum van het UMC St Radboud. Daarna was hij consulent palliatieve zorg voor verpleegkundigen, artsen en andere disciplines bij het Centrum voor Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Nijmegen. Later hield hij zich bezig met de leiding over organisaties in Nijmegen en Eindhoven op het gebied van hospicezorg en thuiszorg. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de positie van de verpleegkundige in de zorg voor patiënten met pijn. En daarnaast op het gebied van palliatieve zorg  door vrijwilligers en professionals in Nederland.
In 1994 was hij lid van de werkgroep van de Verpleegkundig Wetenschappelijke Raad van het CBO die de consensusrichtlijn "Verpleegkunde bij pijn" ontwikkelde. Op dit moment is hij lid van de commissie deskundigheid van de V&VN palliatieve verpleegkunde, die zich richt op educatie in palliatieve zorg van de verpleegkundige beroepsgroep. Inmiddels is hij vrijgevestigd verpleegkundige en trainer, en verzorgt diverse bijscholingen op het gebied van pijn en palliatieve zorg.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland. 

Beoordeling:
De cursus is beoordeeld door Marije Houmes, verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding,  tevens lid van het consultteam palliatieve zorg Regio Alkmaar, werkzaam in het NWZ (Noord West Ziekenhuis groep) lokatie Alkmaar.

Leerdoelen

De student verwerft kennis en inzicht over: 

 1. in kaart brengen van klachten en symptomen
 2. het opstellen van een werkhypothese en zorgplan
 3. het uitvoeren van verpleegkundige interventies
 4. het evalueren van het effect van de interventie en behandeling op het gebied van palliatieve zorg.

De cursus biedt beknopte achtergrondinformatie en verwijst naar geldende richtlijnen, protocollen, best practices en literatuur.

Voor het laatst bijgewerkt op 20-1-2018
 

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0