De behandeling van doorbraakpijn bij kanker met opioïden (gratis)

Omschrijving

De behandeling van doorbraakpijn bij kanker met opioïden

Pijn is nog steeds een veel voorkomend symptoom bij patiënten met kanker. Het is één van de meest gevreesde symptomen en vormt binnen de zorg voor deze patiënten nog steeds een groot probleem. Het belang van pijn als een symptoom van kanker mag dan ook niet worden onderschat. Het is belangrijk om pijn adequaat te behandelen, om zo de kwaliteit van leven van mensen die aan pijn lijden te behouden of te verhogen.

“Dat complex van medicijnen maakt dat ik redelijk pijnvrij de dag door kan komen zodat ik voor mezelf weer kleine doelstellingen kan formuleren. Eerst liep ik bijvoorbeeld met 2 krukken en nu loop ik zonder. Dat geeft een ontzettend voldaan gevoel.”
(Patiënt met pijn bij kanker)

In deze e-learning cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de farmacologische behandeling van doorbraakpijn bij kanker.

Kosten
Het deelnemen aan deze cursus is GRATIS.

Accreditatie en goedkeuring
De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het KABIZ - apothekersassistenten (NVFZ & optimafarma) en KABIZ - Farmaceutisch Consulent (NVFZ & optimafarma) met 3 punten.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten.

Werkwijze
Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van je voorkennis kan de cursus binnen 2 tot 3 uur doorlopen worden. Aan het eind van de cursus maak je een eindtoets. Als deze toets met een voldoende wordt afgesloten kun je zelf een certificaat opslaan en/of uitprinten vanuit de leeromgeving.

Samenstellers cursus
De cursus is samengesteld door Eric de Roode en Rozemarijn Stuart.
Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar. Hij is lid van de werkgroep acute- en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM).
Daarnaast was hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.
Rozemarijn Stuart was tot juli 2019 werkzaam als Medical Manager bij Takeda Nederland bv. Vanuit haar functie was zij onder andere verantwoordelijk voor het doorgeven van kennis omtrent opioïden met name gericht op doorbraakpijn bij kanker.

De cursus is verder beoordeeld door:
Wilco van Genderen, Marije Houmes en Marion Giesberts.
Drs. Wilco van Genderen is pijnspecialist en anesthesioloog. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van pijn en pijnbestrijding en op het gebied van pijnonderwijs. Wilco van Genderen is een spreker op nationale en internationale congressenen is als FIPP (Fellow of International Pain Practice) in het pijncentrum van DC Klinieken Alkmaar werkzaam geweest tot 1 januari 2019.
Marije Houmes is verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar en heeft als aandachtsgebied oncologische pijnbestrijding. Vanuit haar expertisegebied levert zij dagelijks zorg aan patiënten met doorbraakpijn. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van vele scholingen omtrent pijn en pijnbestrijding en geeft regelmatig les aan verpleegkundigen, verzorgenden, maar ook aan artsen, artsen in opleiding en overig geïnteresseerden.
Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het UMC St Radboud. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg). Verder is zij actief lid van de Dutch Pain Society op gebied van verbeteren van pijnonderwijs.

Doelen van deze e-learning zijn:

 • De kennis van farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten over (doorbraak)pijn bij kanker vergroten
 • Farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten in staat stellen doorbraakpijn bij kanker te signaleren en te bespreken
 • Succesvolle behandeling van doorbraakpijn bij kanker te bevorderen met inachtneming van:
  - Adequate behandeling van de achtergrondpijn
  - Het profiel van de doorbraakpijn
  - Het werkingsprofiel van de pijnmedicatie
  - Juist gebruik van de pijnmedicatie
  - De voorkeur van de patiënt en eventuele symptomen die de behandeling kunnen beïnvloeden

Interactief
De cursus bevat tussentoetsen, proefvragen, en casussen en filmpjes waardoor de stof interactief wordt behandeld.
Let op: bij het uitprinten van de cursus zijn proefvragen niet meer interactief, waardoor niet duidelijk is of de vraag of stelling juist of onjuist is. Voor het juist toepassen van alle interactieve mogelijkheden van de cursussen van E-nursing, raden wij aan de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin komen alle mogelijkheden aan bod, die ook in de cursussen gehanteerd worden.

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Let op:
Deze cursus kan gevolgd worden door farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten.
Voor overige geïnteresseerden adviseren wij de geaccrediteerde cursus "Doorbraakpijn bij kanker" te volgen. Ook deze cursus is gratis.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 28 oktober 2019

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
 • Gemiddelde studieduur
  2-3 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0