Decubitus en wondzorg

Omschrijving

Inhoud 
Het handboek met als titel: Decubitus, preventie en behandeling fungeert als leidraad voor de inhoud van deze cursus. Daarnaast uiteraard de richtlijn Decubitus.
Aan de totstandkoming van deze cursus is uiterste zorg besteed. De kernelementen betreffende decubitus, preventie en behandeling zijn in deze cursus opgenomen. De cursus zal continu worden beoordeeld en bijgewerkt waarbij de nieuwste ontwikkelingen  als update in deze cursus verwerkt worden.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten cursus 
De cursus decubitus is samengesteld door Prof. dr. Jos Schols en drs. Armand Rondas.
 Prof. dr. Jos Schols studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht. Van 1987 - 2004 werkte hij als verpleeghuisarts en lid van de Raad van Bestuur van de Riethorst (een stichting met een verpleeghuis en enkele verzorgingshuizen in Geertruidenberg). In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht. Vanaf 2004 is hij parttime werkzaam als hoogleraar Chronische zorg aan de Universiteit van Tilburg. Eind 2004 verhuisde hij naar Maastricht waar hij als Manager Behandeling & begeleiding ging werken bij Vivre, een grote zorgaanbieder in de V&V-sector in Maastricht- Heuvelland. Sinds 1 mei 2007 is hij daarbij tevens werkzaam als hoogleraar Verpleeghuisgeneeskunde aan de Universiteit Maastricht.
Armand Rondas studeerde aan de Universiteit van Amsterdam af als basisarts in 1991. Zijn specialisatie tot verpleeghuisarts volgde hij aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarbij hij in de praktijk werkzaam was in een tweetal verpleeghuizen in Nijmegen. Armand Rondas is tevens afgestudeerd als Medisch-Bioloog (UvA, 1987).
Als verpleeghuisarts werkte hij de eerste jaren in het centrum van Amsterdam, in verpleeghuis Wittenberg.  Hij werd in 1996 docent aan de Vervolgopleiding tot Verpleeghuisarts in Nijmegen (VOVA, KUN). Daarna is Armand Rondas drie jaar lang (1998-2001) coördinator Medische Activiteiten geweest en eindverantwoordelijk voor het medisch inhoudelijke beleid binnen de Professor Dubois Stichting in Venlo/Tegelen. 
Na bijna 5 jaren werkzaam geweest te zijn in Oostelijk Zuid-Limburg (2001-2006) voor G.O.Z.L. Ouderenzorg, werkt hij thans opnieuw binnen de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg in de regio Horst-Venray als verpleeghuisarts.
Hij heeft in 2008 een universitaire graad(MSc) in ‘Wound Healing and Tissue’ in Cardiff (Groot Britanië) behaald.

Beoordelaars:
De cursus is beoordeeld en goedgekeurd door Huub Brull, Michel Renierkens en Alita Jaspar. Huub Brull is werkzaam als projectenmanager in het Atrium Medisch Centrum te Heerlen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met innovatieve verpleegkundige projecten.
Hij is gestart als verpleegkundig in 1975 en heeft vakinhoudelijke en specialistische opleidingen gevolgd zoals de intensive care opleiding, oncologie opleiding, stoma opleiding, kaderopleiding, veel wondcursussen etc. Vanaf 1984 heeft hij zich meer gericht op leidinggevende functies in de zorg, de laatste jaren als manager van een gastro-enterologische chirurgische afdeling en sinds 2003 in functie als projectenmanager voor Heelkunde. Huub Brull is bekend als wond en decubitusverpleegkundige in de regio en ook landelijk. Verzorging van open abdomical wounds is zijn specialisme. Vanuit dit specialisme is hij  betrokken bij ontwikkeling van regionale wondopleidingen en een landelijke ontwikkeling van een post HBO opleiding wondzorg.
Verder is hij bestuurslid van de Decubitus Stichting Oostelijk Zuid Limburg en medeorganisator van het 2 jaarlijks landelijk Decubituscongres. Huub Brull maakte in het verleden al een aanzet tot het monitoren van wondbehandeling door het vastleggen van allerlei wonden op foto.Nu is hij actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het nieuwe wondregistratieprogramma genaamd "Woundmonitor". 
Professionalisering van medische en verpleegkundige wondzorg blijft bij hem een belangrijk speerpunt, in dat kader startte hij in 2008 met een Expertisecentrum voor Wondzorg waar hoog opgeleide wondverpleegkundigen werkzaam zijn. Een centrum onder leiding van verpleegkundigen en waar iedere specialist uit de 1ste en 2 e lijn een beroep kan doen op advies en daadwerkelijke wondzorg.  Michael A.P.C Renierkens is als verpleegkundige en manager werkzaam geweest in ziekenhuizen, revalidatie centrum en verpleeghuis. Na diverse management opleidingen meerdere functies in het management bekleed van afdelingsmanager, coordinerend afdelingsmanager tot zorgmanager. Deze laatste functie vervult hij nog steeds in de Hamboskliniek een verpleeghuis voor somatische zorg in Kerkrade.
Decubitus en vooral de preventie van decubitus heeft altijd al zijn aandacht gehad. Samen met de bestuursleden van de Decubitus Stichting OZL probeert hij dan ook de aandacht voor zowel preventie als behandeling van decubitus, zowel op regionaal als nationaal niveau, te optimaliseren

Alita Jaspar is werkzaam als decubitus en wondconsulent in het Expertise Centrum Wondzorg in Heerlen. Zij volgde van 1987 t/m 1991 de inservice opleiding tot A verpleegkundige in het voormalige de Wever Ziekenhuis Heerlen, nu het Atrium Medisch Centrum. In het najaar van 1999 heeft zij de opleiding doorlopen tot stomaverpleegkundige. Tevens heeft zij in 2004 de verkorte opleiding HBO-V afgerond. In 2006 volgde zij de opleiding tot Decubitus en wondconsulent in Rotterdam. Zij is bestuurslid van de Decubitus Stichting Oostelijk Zuid Limburg.

De cursus is in juni 2013 opnieuw beoordeeld en waar nodig herschreven door Conny Overdulve, Suzanne Brouns en Huub Brull.
Conny Overdulve is verpleegkundig specialist in Revalidatiecentrum Adalante en houdt zich bezig met problematiek bij Spinal Cord Injury. Suzanne Brouns is verpleegkundige bij de Vitalis Woon Zorggroep.

Verder met dank aan Mw. dr. Lisette Schoonhoven, universitair docent Verplegingswetenschap in het UMC St. Radboud te Nijmegen voor het beschikbaar stellen van informatie over de prePURSE.

Inloggen
Om te starten met de de cursus dient u eerst een account aan te maken. Nadat u zich heeft ingeschreven, krijgt u van het systeem een wachtwoord toegestuurd per e-mail. Hiermee kunt u inloggen in de leeromgeving en kunt u de cursus bestellen.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus:

 •  benoemen wat de definitie van decubitus is
 • benoemen wat de definitie van vochtletsel is
 • de verschillen tussen decubitus en vochtletsel benoemen
 • aandachtspunten en knelpunten benoemen in de zorg voor decubitus en preventie van decubitus
 • anatomie van de huid beschrijven oorzaken en beinvloedende factoren benoemen bij het  ontstaan en verergeren van decubitus
 • de juiste preventieve maatregelen benoemen waarmee decubitus kan worden voorkomen en hoe deze moeten worden toegepast
 • kan uitleggen hoe decubituswonden worden   geclassificeerd
 • kan uitleggen welke meetinstrumenten worden gebruikt bij het in kaart brengen van risicofactoren op decubitus
 • kan uitleggen hoe deze instrumenten worden toegepast
 • kan uitleggen welke rol voeding en voedingstoestand spelen bij ontstaan van wonden en bij genezing van wonden
 • Kan uitleggen hoe houding en beweging van invloed  zijn op het ontstaan van decubituswonden en op het voorkomen van decubituswonden
 • een wond diagnosticeren op basis van   classificatiesystemen herkennen en de daarbij behorende verpleegkundige interventies en behandeling toepassen

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 03-09-2017

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  8
 • Gemiddelde studieduur
  4-8 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0