Delier en Verwardheid en Onrust in de palliatieve zorg

Omschrijving

Een verpleegkundige vertelt:
“Vijfentwintig jaar geleden verzorgde ik mijn stervende moeder thuis. Tijdens de laatste dagen van haar leven was zij soms erg in de war en angstig, op andere momenten niet bewust van haar omgeving. Af en toe was zij ook verbaal en fysiek agressief. Jaren later begreep ik dat zij een delier had. Op de dag van haar overlijden, toen ik mij over haar heen boog om haar te troosten, gaf zij die ene klap in mijn gezicht die ik nu nóg voel. Ik heb er nooit over gepraat met mijn familie. Vooral het verlies van haar waardigheid en stijl blijven tot op de dag van vandaag moeilijk te aanvaarden. Zo mag niemand sterven.”

Inleiding
Delier, verwardheid en onrust zijn zeer onaangename ervaringen voor de patient, zijn naasten maar zeker ook voor hulpverleners.
Het probleem wordt vaak niet op tijd of helemaal niet onderkend en op de juiste wijze behandeld. Daarbij geldt dat er vaak vele problemen tegelijkertijd spelen en het dus een complex probleem kan zijn.
Om deze problemen helder te krijgen, en vervolgens goed te behandelen en te begeleiden is het van belang dat verpleegkundigen kennis en inzicht hebben in de begrippen delier, onrust en verwardheid en hoe deze te onderscheiden. Vervolgens moet duidelijk zijn welke interventies mogelijk zijn en wat de rol van de verpleegkundige hier is, met name in de palliatieve fase.

Cursus
De cursus geeft een gedegen basis voor observatie, diagnose, behandeling en evaluatie van delier, verwardheid en onrust in de palliatieve fase. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktische tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. De cursus is ook geschikt voor zeer ervaren vrijwilligers in de terminale zorg.
 
Werkwijze
U kunt in uw eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van uw voorkennis kan de cursus binnen een week tot een aantal weken doorlopen worden. Van de cursist wordt verwacht dat actief met de lesstof en de aangeboden werkvormen aan de slag wordt gegaan.

Docenten cursus
De cursus delier, verwardheid en onrust is ontwikkeld door Paul Vogelaar en Marion Giesberts.

Paul Vogelaar is verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg en pijn. Hij werkt als freelance verpleegkundige en docent (ZZP) onder de naam ‘Lux Nova, palliatieve zorg & training’. Hij is ook Netwerkcoördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Veluwe. Tevens werkt hij als verpleegkundig consulent palliatieve zorg in het Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem. Daarnaast werkt hij mee aan de cursus palliatieve zorg die door de Zorgacademie van het UMC St Radboud te Nijmegen wordt verzorgd.
Paul Vogelaar is mede-auteur van de cursus ‘Pijn bij kanker’ van E-nursing.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordeling:
De cursus is beoordeeld door Marije Houmes, verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding, tevens lid van het consultteam palliatieve zorg Regio Alkmaar, werkzaam in het NWZ (Noord West Ziekenhuis groep) lokatie Alkmaar.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Voor het laatst bijgewerkt op 6-2-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    8
  • Gemiddelde studieduur
    4-8 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0