Dementie

Omschrijving

Inleiding
De laatste jaren is er een toename van het aantal mensen met dementie.  Verpleegkundigen en verzorgenden hebben er daarom ook steeds vaker mee te maken. Betere kennis en inzicht over dit ziektebeeld kan zorgen voor betere zorg, die aansluit bij de individuele persoon met dementie. Volgens de DSM V wordt niet zozeer gesproken over “dementie” maar over “neuro cognitieve stoornissen”. Daar in de praktijk nog veel wordt gewerkt met de DSM IV zal in deze e-learning de term “dementie”worden gehandhaafd.
In deze cursus wordt basisinformatie gegeven over achtergronden en ontstaan van dementie, anatomie van de hersenen, de verschillende beelden, diagnostiek en behandelmogelijkheden bij dementie. Daar er de laatste jaren veel ontwikkelingen zijn op het gebied van Dementie in de maatschappij, zal er een poging worden gedaan om ook hier een hoofdstuk aan te wijden. Het laatste hoofdstuk geeft een verwijzing naar gebruikte literatuur, richtlijnen en websites.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verzorgenden en verpleegkundigen. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere zorgdisciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten cursus
De cursus Dementie is onder andere samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.
Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg). Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordeling
De cursus is in het verleden beoordeeld door Rosemijn Ravesloot, voormalig arts bij Zorggroep de Drie Gasthuizen in Arnhem.

Met dank aan uitgever Nostalgie Media (tijdschrift De tijd van je leven), uitgever Elsevier Gezondheidszorg (boeken De wondere wereld van dementie) voor het beschikbaar stellen van illustraties en informatiemateriaal.

Laatste update 7-5-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    6
  • Gemiddelde studieduur
    3-6 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0