Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker (gratis)

Omschrijving

Pijn bij patiënten met kanker is meestal chronisch van karakter. Het doel van de behandeling is de pijn op een acceptabel niveau te brengen met aanvaardbare bijwerkingen. Bij optimale behandeling gaan professionals ervan uit dat pijn bij kanker voor ca. 90% van de patiënten goed en eenvoudig behandeld kan worden.

Richtlijn Pijn bij kanker

In deze e-learning worden vijf onderwerpen uit deze richtlijn toegelicht:

1. Multidimensionele benadering van pijn;
2. Meten van pijn;
3. Behandeling met opioïden;
4. Behandeling van doorbraakpijn;
5. Behandeling van neuropathische pijn.

Per onderwerp wordt casuïstiek uitgewerkt, aan de hand van de richtlijntekst. Daarna volgt telkens een discussie op video, door vier experts. Zij gaan daarbij in op de evidence based achtergronden van de uiteindelijke richtlijntekst: waarom is nu precies hiervoor gekozen? De experts zijn allen betrokken geweest bij de totstandkoming van de richtlijn.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:

 • heeft u inzicht in de dimensies van pijn en op welke wijze u deze moet toepassen in de diagnostiek en behandeling van patiënten met pijn bij kanker;
 • weet u op welke wijze pijn bij kanker kan worden gemeten, hoe vaak er een meting moet plaatsvinden en hoe u de meting gebruikt bij het evalueren van het effect van de behandeling;
 • weet u hoe u sterk werkende opioïden in moet zetten bij de behandeling van patiënten met pijn bij kanker en hoe u de bijwerkingen ervan kunt voorkomen en of behandelen;
 • weet u wat doorbraakpijn is en hoe u doorbraakpijn bij patiënten met kanker moet behandelen;
 • weet u hoe u neuropathische pijn moet behandelen bij patiënten met kanker.

Accreditatie

De e-learning is onder nummer 320925 voor 2 punten geaccrediteerd voor:
verpleegkundig specialisten (tot 23-3-2019)

Doelgroep

Verpleegkundig specialisten.

Let op: deze e-learningmodule is alleen beschikbaar voor verpleegkundig specialisten/phycisian assistents/BIG-geregistreerden

Kosten

Deelname is gratis.

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2 (VS)
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0