Dialyse en Diabetes; weggespoelde interesse?

Omschrijving

Onder diabetische nefropathie verstaat men de vorm van nierschade die optreedt bij mensen met Diabetes Mellitus (DM) ten gevolge van de diabetes.
In deze cursus de achtergronden van dit fenomeen.  

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met denk- en werkniveau van 4 of 5. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor dialyseverpleegkundigen,  verpleegkundig specialisten, physician assistants, verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. 
Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines. 

Werkwijze
Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van je voorkennis kan de cursus binnen enkele uren doorlopen worden. Aan het eind van de cursus maak je een eindtoets. Als deze toets met een voldoende wordt afgesloten kun je zelf een certificaat opslaan en/of uitprinten vanuit de leeromgeving. De eindtoets kan twee keer gemaakt worden.

Samensteller cursus 
Verpleegkundig Specialist Mieke Moses van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC heeft de cursus geschreven. Zij is erg gedreven in de optimale behandeling van diabetische nefropathie. Mieke Moses heeft onder andere een innovatieve prijs gewonnen tijdens de Nefrologiedagen voor haar abstract over het inbrengen van peritoneaal dialyse-katheters door de radioloog. 

Beoordeling cursus:
Dr. Paul van der Boog heeft de nascholing beoordeeld en gereviewd. Hij is nefroloog in het LUMC. Dr. van der Boog is onder andere initiatiefnemer van twee zelfzorgapplicaties voor patiënten, Mijn NIer Inzicht en Dieet Inzicht.

De cursist heeft na het volgen van deze cursus:

 • Kennis op het gebied van diabetische nefropathie
 • Kennis van de huidige stand der wetenschap voor diabetische nefropathie
 • Praktische informatie over de best mogelijke zorg voor patiënten met diabetische nefropathie

Cursus voor het laatst bijgewerkt op:  11-3-2018

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Diabetes Zorg
Dialyse
Kwaliteitsregister V&V
Urologie

bigqrcode_258201_247.png

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  3
 • Gemiddelde studieduur
  2-3 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0