Doorbraakpijn bij kanker (gratis)

Omschrijving

De behandeling van doorbraakpijn bij kanker met opioïden
Pijn is nog steeds een veel voorkomend symptoom bij patiënten met kanker. Het is één van de meest gevreesde symptomen en vormt binnen de zorg voor deze patiënten nog steeds een substantieel probleem. Het belang van pijn als een symptoom van kanker mag dan ook niet worden onderschat. Het is belangrijk om pijn adequaat te behandelen, om zo de kwaliteit van leven van mensen die aan pijn lijden te behouden of te verhogen.
“Dat complex van medicijnen maakt dat ik redelijk pijnvrij de dag door kan komen zodat ik voor mezelf weer kleine doelstellingen kan formuleren. Eerst liep ik bijvoorbeeld met 2 krukken en nu loop ik zonder. Dat geeft een ontzettend voldaan gevoel.” (Patiënt met pijn bij kanker)
In deze e-learning cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de farmacologische behandeling van doorbraakpijn bij kanker.

Kosten
Het deelnemen aan deze cursus is GRATIS. De cursus wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Takeda Nederland bv.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met denk- en werkniveau van 4 of 5. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundig speciaisten, physician assistants, anesthesie medewerkers, APS verpleegkundigen, pijnconsulenten, verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. 
Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines. 

Werkwijze
Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van je voorkennis kan de cursus binnen enkele uren doorlopen worden. Aan het eind van de cursus maak je een eindtoets. Als deze toets met een voldoende wordt afgesloten kun je zelf een certificaat opslaan en/of uitprinten vanuit de leeromgeving. De eindtoets kan twee keer gemaakt worden.

Samenstellers cursus 
De cursus Doorbraakpijn bij kanker is samengesteld door Eric de Roode en Rozemarijn Stuart. 

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM).
Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Rozemarijn Stuart is werkzaam als Medical Manager bij Takeda Nederland bv. Vanuit haar functie is zij onder andere verantwoordelijk voor het doorgeven van kennis omtrent opioïden met name gericht op doorbraakpijn bij kanker.

De cursus is verder beoordeeld door:
Wilco van Genderen, Marije Houmes en Marion Giesberts.

Drs. Wilco van Genderen is pijnspecialist en anesthesioloog. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van pijn en pijnbestrijding en op het gebied van pijnonderwijs. Wilco van Genderen is een spreker op nationale en internationale congressen en is als FIPP (Fellow of International Pain Practice) werkzaam in de DC pijnkliniek in Alkmaar.

Marije Houmes is verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het Medisch Centrum Alkmaar en heeft als aandachtsgebied oncologische pijnbestrijding. Vanuit haar expertisegebied levert zij dagelijks zorg aan patiënten met doorbraakpijn. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van vele scholingen omtrent pijn en pijnbestrijding en geeft regelmatig les aan verpleegkundigen, verzorgenden, maar ook aan artsen, artsen in opleiding en overig geïnteresseerden. Ze is lid van V&VN pijnverpleegkundigen en maakt deel uit van de V&VN werkgroep neuropathische pijn.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg.
Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Doelen van deze e-learning zijn:
- De kennis van verpleegkundigen over (doorbraak)pijn bij kanker vergroten
- Verpleegkundigen in staat stellen doorbraakpijn bij kanker te signaleren en te beoordelen
- Succesvolle behandeling van doorbraakpijn bij kanker bevorderen met inachtneming van:
o Adequate behandeling van de achtergrondpijn
o Het profiel van de doorbraakpijn 
o Het werkingsprofiel van de medicatie
o De voorkeur van de patiënt en eventuele symptomen die de behandeling kunnen beïnvloeden

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren vaning, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Update op basis van de NVA richtlijn Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker 2016.
Cursus voor het laatst bijgewerkt op:  11-3-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    3
  • Gemiddelde studieduur
    1-3 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0