E-nursing kennistoets: Opioïden (gratis)

Omschrijving

E-nursing kennistoets: Opioïden

De E-nursing kennistoets is een GRATIS toets waar je accreditatiepunten mee kunt behalen. Iedere maand is er een ander onderwerp.

Cursus van de maand
De toets is gekoppeld aan de "cursus van de maand" van E-nursing. Iedere maand wordt deze cursus extra uitgelicht en kan je deze cursus ook nog eens met korting bestellen.
Deze maand is de "cursus van de maand: Pijn bij kanker". Nu slechts €75,00 ipv €150,- (14 accreditatiepunten)

Kennistoets

Je kunt op ieder gewenst de kennistoets GRATIS maken. Je hoeft de "cursus van de maand" dus niet te bestellen, maar dit geeft je wel extra kennis om de kennistoets gemakkelijker te maken. 

Doelgroep
De cursus Pijn bij kanker is eigenlijk bedoeld voor ALLE verpleegkundigen en verzorgenden die te maken hebben met patienten met kanker.
Zowel verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de thuiszorg, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen als ook in de de GGZ of gehandicaptenzorg, iedereen krijgt te maken met deze kwetsbare patientengroep.
Een ideale cursus om je kennis te vergroten en/of op peil te houden.
Nu 14 accreditatiepunten voor slechts €75,00

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus en het maken van de toets beredeneren:

• welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van pijn bij kanker;
• wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
• wat anatomie en fysiologie van pijn inhoudt; ofwel het proces van pijnprikkel tot pijnbeleving;
• relaties tussen anatomie en fysiologie en onder meer pijnbeleving en pijnbehandeling;
• welke definities van pijn relevant zijn voor de verpleegkundige praktijk;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn op mogelijke voortgang van het kankerproces of op mogelijke complicaties kunnen duiden;
• dat pijn een multidimensioneel probleem is;
• welke factoren pijn en het meest beïnvloeden, zoals stress en angst;
• hoe een pijnscore moet worden afgenomen;
• hoe een uitgebreide pijnanamnese moet worden afgenomen;
• welke interventies mogelijk zijn om pijn te behandelen;
• hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van medicatie;
• de principes van kwaliteit van leven of kwaliteit van sterven in relatie tot pijn en pijnbehandeling.

De cursist kan na het volgen van deze cursus Pijn bij kanker:
• de patiënt met kanker en diens naasten op de juiste wijze informeren over pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren;
• pijnscores afnemen;
• een uitgebreide pijnanamnese afnemen;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij pijn en toedienen van pijnmedicatie;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• werken volgens protocollen of richtlijnen op het gebied van pijn;
• niet-farmacologische interventies toepassen of doorverwijzen naar de betreffende disciplines;
• werken volgens de principes van palliatief redeneren;

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    1
  • Gemiddelde studieduur
    0,5-1 uur
  • Toegang na aanschaf
    1 maanden

Gerelateerde cursussen

0