Eczeem en jeuk

Omschrijving

Inleiding
Deze cursus maakt onderdeel uit van het project  "Implementatie van de richtlijn Omgaan met jeuk" van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het doel van dat project is een toekomstbestendige implementatie van de richtlijn "Omgaan met jeuk". Om dat doel te bereiken wordt een grote groep van verpleegkundigen getraind in de interventies uit de richtlijn. Deze e-learning module is daarbij een belangrijk hulpmiddel. ZonMw subsidiëert het implementatieproject.

Werkwijze

De module kent verschillende paragrafen, die elkaar opvolgen. Elke paragraaf bestaat uit een basistekst, geïllustreerd met casuïstiek, foto’s of instructiefilms. Aan het eind van de cursus vind je literatuur om je verder in het onderwerp te verdiepen. Regelmatig worden vragen gesteld, waarmee je kunt toetsen of de stof duidelijk is. Aan het eind van de module kan de eindtoets gemaakt worden. Na het behalen van deze toets, ontvang je een digitaal certificaat met bewijs van deelname.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. In het bijzonder is de cursus geschikt voor verpleegkundigen die zelf spreekuur draaien voor eczeem en jeuk of een spreekuur willen opzetten.

Samenstellers cursus
De cursus Eczeem en jeuk  is samengesteld door Harmieke van Os-Medendorp en Petra Eland-de Kok. Petra Eland is verpleegkundig specialist op de afdeling Dermatologie van het UMC Utrecht. Zij ontwikkelde poliklinische verpleegkundige zorg voor zowel volwassenen als kinderen met Constitutioneel Eczeem. Ook ontwierp zij het Eczeemportaal, waarmee digitale zorg wordt geboden aan patiënten met CE. Op dit moment voert zij een kosteneffectiviteitstudie uit om inzicht te krijgen in de doelmatigheid van het eczeemportaal. Harmieke van Os werkt als verpleegkundig onderzoeker op de afdeling Dermatologie van het UMC Utrecht. Zij promoveerde in 2007 op de ontwikkeling, toetsing en implementatie van de richtlijn "Omgaan met jeuk". Zij is betrokken bij verschillende zorginnovaties en onderzoeken binnen de Dermatologie en werkt daarbij nauw samen met Petra Eland.

Leerdoelen
Om de zorg te kunnen geven, heeft de verpleegkundige kennis en vaardigheden nodig. De leerdoelen van deze cursus over Eczeem en jeuk zijn:

1. de verpleegkundige heeft kennis van diagnose, behandeling en gevolgen van CE:
a. herkent de symptomen van CE (op foto’s) van CE bij jonge kinderen en volwassenen
b. kan uitleg geven over de beïnvloedende factoren van CE
c. benoemt gevolgen op somatisch, psychisch en sociaal gebied
d. kan de verschillende behandelingsopties op basis van de CBO richtlijn benoemen
e. kan de basisprincipes van zalven benoemen
f. kan op basis van casuïstiek adviseren over het gebruik van zalven

2. De verpleegkundige heeft kennis van verpleegkundige zorg gericht op kinderen met CE:
a. kan weergeven wat de kenmerkende lokalisatie is van eczeem bij jonge kinderen
b. kan over de vier pijlers van de behandeling van CE verdere toelichting geven
c. kan weergeven welke vijf items de basis vormen van voorlichting aan ouders van het jonge kind met CE
d. kan weergeven welke psychosociale gevolgen kunnen ontstaan bij een kind met CE en zijn ouders
e. kan weergeven wat kenmerken zijn van de ontwikkelingsfase van een baby, peuter, kleuter en schoolkind
f. kan op basis van een casus problemen inventariseren en interventies vaststellen

3. de verpleegkundige heeft kennis van verpleegkundige aspecten gericht op zelfmanagement
a. kan de thema’s benoemen die passen in de poliklinische voorlichting en begeleiding
b. kent de basisprincipes van belevingsgerichte zorg voor chronisch zieken
c. kan de stappen van voorlichting volgens het model van Terra et. al. benoemen
d. kan op basis van casuïstiek benoemen wat goed gaat in een voorlichtingsgesprek en wat beter kan

4. de verpleegkundige heeft kennis van het voorkomen van jeuk en de cognitieve behandelmogelijkheden
a. de verpleegkundige kan in lekentaal uitleggen wat jeuk is, wat de fysiologie van jeuk is en bij welke huidaandoeningen jeuk veel voorkomt
b. kent de basisprincipes van de cognitieve gedragsinterventies
c. kan op basis van casuïstiek een patiënt adviseren over de toepassing van cognitieve gedragsinterventies

5. de verpleegkundige heeft kennis over de implementatie van een verpleegkundig spreekuur
a. de verpleegkundige kent de voorwaarden die nodig zijn om een spreekuur te starten op een polikliniek dermatologie
b. de verpleegkundige kan maatregelen benoemen om de implementatie te bevorderen
c. de verpleegkundige kan op basis van casuïstiek adviseren over de toepassing van implementatiestrategieën.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Laatst bijgewerkt op: 04-01-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    8
  • Gemiddelde studieduur
    6-8 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0