Epilepsie

Omschrijving

Inleiding
In verschillende sectoren van de gezondheidszorg komen verpleegkundigen en verzorgenden mensen met epilepsie tegen. Dat kan zowel in het ziekenhuis zijn, als in instellingen waar bijvoorbeeld ouderen verblijven of mensen met een verstandelijke beperking.
In deze cursus wordt basiskennis over epilepsie uitgebreid doorgenomen. Ook wordt de nieuwe classificatie (2017) van de International League Against Epilepsy (ILAE) gebruikt.
Voor meer inhoudelijke informatie: kijk bij de leerdoelen.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verzorgenden en verpleegkundigen. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere zorgdisciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten
De cursus Epilepsie is samengesteld door Alette Wilting, Marion Giesberts en Eric de Roode.
Alette Wilting is docent Medische Basiskennis (hbo-niveau) aan de School voor Homeopathie te Soest. Daarvoor werkzaam als Master Physician Assistant op de verpleegafdeling Neurologie in ziekenhuis Bernhoven te Uden. Daarnaast meer dan 25 jaar verpleegkundige ge weest op de verpleegafdeling Neurologie, maar ook onderzoeker en kwaliteitsfunctionaris in het Radboudumc te Nijmegen.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordelaars
De cursus is beoordeeld door Cindy Reekers, verpleegkundige neurologie en braincare van het Isala Ziekenhuis in Zwolle.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus:
•    aangeven hoe epilepsie ontstaat en wat risicofactoren zijn
•    uitleggen welke vormen van epilepsie(aanvallen) en syndromen er zijn
•    de anatomie van de hersenen beschrijven
•    uitleggen hoe prikkelverwerking in de hersenen plaatsvindt
•    aangeven wat de (medicamenteuze) behandeling van epilepsie inhoudt
•    aangeven hoe te handelen bij epilepsie
•    aangeven wat diagnostische onderzoeken bij epilepsie zijn

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

bigqrcode_290067_247.png

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Ambulancezorg
 • Kinderverpleegkunde
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Neuro
 • Praktijkverpleegkunde
 • Wijkverpleegkunde

Laatst bijgewerkt op 14-4-2020

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  4
 • Gemiddelde studieduur
  2-4 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0