Hechtingen en agrafen verwijderen

Omschrijving

Inleiding
Het verwijderen van agrafen wordt wel gedaan door verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Vaak wordt deze handeling als risicovolle handeling aangemerkt, en gelden min of meer dezelfde voorwaarden als bij voorbehouden handelingen: om de handeling verantwoord uit te kunnen voeren moet sprake zijn van bekwaamheid.
Deze cursus geeft u kennis en inzicht die nodig zijn om veilig hechtingen en agrafen te kunnen verwijderen, daarnaast praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering. Deze cursus is gebaseerd op de (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg.

Auteurs cursus
De cursus “Hechtingen en agrafen verwijderen” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode. Beiden hebben gewerkt op afdelingen chirurgie, plastische chirurgie, hartchirurgie en orthopedie.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.
Beiden zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs aan verpleegkundigen.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door enkele verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en een doktersassistente van een huisartsenpraktijk.

Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

 • welke voorschriften gevolgd dienen te worden om veilig en hygienisch te kunnen werken bij verwijderen van hechtingen en agrafen;
 • wat de anatomie is van de huid,
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het verwijderen van hechtingen en agrafen;
 • welke technieken gehanteerd kunnen worden om hechtingen en agrafen te verwijderen;
 • welke materialen nodig zijn bij het verwijderen van hechtingen en agrafen.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Voor het hoofdstuk anatomie wordt gebruik gemaakt van de animaties van Bioplek.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 27-4-2020

bigqrcode_136438_247.png
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Kwaliteitsregister V&V
Verpleegkundigen
Verzorgenden

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0