Herhalingscursus Verwijderen epiduraal katheter

Omschrijving

Welkom bij de herhalingscursus Verwijderen epiduraal katheter.

Deze herhalingscursus is bedoeld voor verpleegkundigen en verzorgenden die de cursus "Verwijderen van een epiduraal katheter" eerder bij E-nursing hebben gevolgd of al eerder een andere cursus verwijderen epiduraal katheter hebben gevolgd bij een ander opleidingsinstituut.
Deze cursus kan gevolgd worden als uw eigen certificaat "verwijderen epiduraal katheter" verlopen is of als u uw kennis omtrent epiduraal analgesie en het verwijderen van een epiduraal katheter weer wilt ophalen.
De leerstof bestaat grotendeels uit een herhaling van de E-nursing cursus "Verwijderen epiduraal katheter".

Epiduraal katheters
Epiduraal katheters worden geplaatst voor pré-, per- en postoperatieve pijnbestrijding, maar ook voor pijnbestrijding in de verloskunde of bij patiënten met chronische pijn of pijn ten gevolge van kanker. De epiduraal katheter zal na verloop van tijd verwijderd moeten worden. Dit mag alleen door een arts of verpleegkundige gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn: het verwijderen van een epiduraal katheter is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft u kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten met een epiduraal en in het bijzonder het veilig kunnen verwijderen van de epiduraal katheter.
 
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen, is een korte samenvatting van de Wet BIG in de cursus opgenomen. Iedere instelling behoort een eigen protocol te hebben omtrent het verwijderen van een epiduraal katheter.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
De cursus is uitermate geschikt voor anesthesiemedewerkers en verkoevermedewerkers die dagelijks met patienten met een epiduraal katheter te maken hebben.
Voor medewerkers van een Acute Pijn Service is deze cursus inmiddels een basiscursus geworden.

Accreditatie en goedkeuring
Deze herhalingscursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 2 punten.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM) met 8 punten.  Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.
De Beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen (BRV) heeft goedkeuring verleend aan de cursus "verwijderen epiduraal katheter" van E-nursing.

De cursus is verder beoordeeld door:
drs Katja Bürger, pijnspecialist en anesthesioloog in het Rijnland Ziekenhuis Alphen aan de Rijn en Leiderdorp
drs. Wilco van Genderen pijnspecialist en anesthesioloog in het DC Alkmaar.

Docenten cursus
De herhalingscursus "Verwijderen epiduraal katheter" is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Leerdoelen en competenties

De cursist weet na het volgen van deze cursus:
• welke voorschriften uit de Wet BIG gelden bij het verwijderen van een epiduraal katheter;
• welke bevoegdheden de verpleegkundige heeft bij voorbehouden handelingen;
• wat de algemene anatomie en fysiologie is van pijn en pijngeleiding;
• wat de anatomie is rondom de epidurale ruimte;
• wat lokaal anesthesie is;
• wat epiduraal analgesie is;
• welke middelen gebruikt worden bij lokaal anesthesie en epidurale analgesie;
• wat de indicaties zijn voor epidurale analgesie;
• wat de contra-indicaties zijn;
• wat de bijwerkingen zijn en wat er tegen gedaan kan worden;
• wat de indicaties zijn om een epiduraal katheter te verwijderen;
• wat de contra-indicaties zijn om een epiduraal katheter te verwijderen;
• welke rol anti-stolling speelt bij het verwijderen van een epiduraal katheter;
• de theoretische achtergronden bij het verwijderen van een epiduraal katheter;
• de procedure van het verwijderen van een epiduraal katheter.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over het verwijderen van een epiduraal katheter;
• werken volgens richtlijn epiduraal katheter verwijderen door verpleegkundigen;
• de juiste controles en observaties uitvoeren na het verwijderen van een epiduraal katheter;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• volgens het verpleegkundig proces problemen vaststellen na het verwijderen van een epiduraal katheter, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren;
• de epiduraal katheter verwijderen onder toezicht van een bevoegd functionaris;
• na drie keer onder begeleiding (afhankelijk van richtlijnen eigen instelling) de katheter zelfstandig verwijderen.

Demonstratiecursus
Bent u nog niet bekend met het systeem van E-nursing, dan raden wij u aan om de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin worden alle mogelijkheden en functies van het leersysteem besproken. Het leren zal hierdoor nog sneller gaan.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 26-2-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    2
  • Gemiddelde studieduur
    1-2 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0