Het geven van een klinische les

Omschrijving

Inleiding
Verpleegkundigen en verzorgenden met veel kennis over hun vak worden vaak gevraagd om een presentatie of klinische les te verzorgen. In veel gevallen hebben zij geen didactische bevoegdheid en ontwikkelen zich door bevlogenheid, enthousiasme en veel doen tot betere docenten. Deze cursus is gericht op verpleegkundigen en verzorgenden die regelmatig lessen verzorgen, of die zich hierin willen bekwamen. Deze cursus geeft informatie over de belangrijkste onderdelen van het voorbereiden en geven van een les. Daarbij worden ook handige tips en voorbeelden uit de praktijk gegeven.

Onder een klinische les kan van alles verstaan worden. De V&VN gaat uit van onderstaande definitie:

'Een klinische les is een praktijkonderwijsmethode om kennis en informatie uit de praktijk met elkaar te delen en/of nieuwe kennis en informatie in te winnen over een bepaald verpleegkundig / verzorgend onderwerp of een vaardigheid / interventie met als doel deze te kunnen toe passen in de actuele praktijk.'

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verzorgenden en verpleegkundigen. Afhankelijk van opleiding, g, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere zorgdisciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten cursus
De cursus Het geven van een klinische les is samengesteld door Marion Giesberts. 

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding, de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg). Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze module kan de cursist:
•    Uitleggen wat verstaan wordt onder een klinische les, op basis van de definitie van de V&VN
•    Benoemen wat de criteria zijn van een klinische les
•    Uitleggen wat de doelen zijn van een klinische les
•    Een korte uitleg geven over de leerstijlen volgens Kolb, met daarbij een voorbeeld
•    Een korte uitleg geven hoe informatie wordt opgeslagen in het geheugen
•    Uitleggen wat de rol van concentratie is bij het opslaan van informatie in het geheugen
•    Benoemen hoe tijdens het geven van een les rekening gehouden kan worden met het optimaliseren van de opslag van informatie en het bevorderen van concentratie
•    Benoemen welke onderdelen minimaal nodig zijn voor een goede lesvoorbereiding
•    Uitleggen wat het voordeel is van het formuleren van goede lesdoelen
•    Benoemen aan welke criteria lesdoelen moeten voldoen
•    Uitleggen welk type lesdoelen er zijn, en hier een voorbeeld van kunnen geven
•    Uitleggen wat het voordeel is vin kaart brengen van de beginsituatie en het aansluiten bij de beginsituatie
•    Uitleggen op welke manieren de beginsituatie in kaart kan worden gebracht en hoe hierbij kan worden aangesloten
•    Kort uitleggen hoe de leerstof kan worden vastgesteld
•    Uitleggen wat drie veel gebruikte werkvormen zijn en wat deze inhouden (hoorcollege, casusbespreking en vaardigheidsles)
•    Benoemen welke middelen en materialen voor de les kunnen worden gebruikt
•    Kort uitleggen wat het nut van evaluatie en toetsing is, en hier voorbeelden bij noemen

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 14-09-2019

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    4
  • Gemiddelde studieduur
    2-4 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0