Implementatie van Therapeutic Touch

Omschrijving

Inleiding
Aanleiding voor deze cursus is het boekje "Implementatie van Therapeutic Touch"  van Martine Busch en Marieke van Nimwegen dat door het Van Praag Instituut werd uitgebracht in 2006 met een subsidie van het Johan Borgman Fonds. Het vervolg hierop is een cursus die actiever en met meer ondersteuning kennis en kunde over implementatie van TT aanbiedt.

Cursus
Het ontwikkelen en invoeren van een vernieuwing kost tijd en geld. In het geval van therapeutic touch (TT) gaat het minimaal om scholing van medewerkers, om tijd voor intervisie of een andere vorm van begeleiding, en om voorlichting binnen de organisatie en eventueel naar familieleden toe. Het zou een verspilling zijn van geld, energie en enthousiasme als TT uiteindelijk niet op regelmatige basis toegepast zou worden. Patiënten en zorgverleners profiteren dan niet optimaal van de vernieuwing die TT biedt.
Zorginstellingen die TT hebben ingevoerd hebben dat op verschillende manieren opgelost. Instellingen die met een plan TT hebben ingevoerd, en voldoende aandacht  hadden voor draagvlak voor de vernieuwing blijken over het algemeen meer succes te hebben met TT dan instellingen zonder plan. 
In de cursus komen verschillende soorten instellingen aan bod waarbij ook duidelijk zal worden dat implementatie in een ziekenhuis niet een wezenlijk andere aanpak nodig heeft dan in een hospice. Er  zijn interviews opgenomen van medewerkers van zes verschillende zorginstellingen over de invoering van TT in hun organisatie. Het betreft twee ziekenhuizen, twee verpleeghuizen, een instelling voor verstandelijk gehandicapten en een hospice.

In deze cursus kun je algemene informatie vinden over implementatie en veranderen, daarnaast specifieke informatie over implementatie van therapeutic touch in zorginstellingen. Valkuilen en succesfactoren rond de invoering van TT worden op een rijtje gezet, met daarbij veel praktische tips en verhalen uit de praktijk. Een aantal basisprincipes komt steeds weer terug, maar worden net weer wat anders belicht of verder uitgewerkt.

Doelgroep
De informatie uit deze cursus is bruikbaar voor zowel het management van een zorginstelling als voor de indviduele zorgverlener die TT op haar afdeling zou willen toepassen.  
Ook wordt aandacht gegeven aan de functie van de TT-coördinator, de medewerker in de instelling die verantwoordelijk is voor de begeleiding van het implementatieproces. Steeds meer instellingen die met TT werken benoemen een dergelijke functionaris.

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Docenten
Ontwikkelaars van de cursus zijn Martine Busch en Marion Giesberts.
Martine Busch is directeur van het van Praag Instituut in Utrecht, dat al jaren TT cursussen organiseert voor professionals en andere betrokkenen in de zorg.
Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg). Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Leerdoelen
Na het volgen van deze cursus kan de cursist uitleggen:

 • wat aanleidingen kunnen zijn om met een implementatieproject te starten'
 • welke voorbereidingen getroffen dienen te worden om een implementatieproject te starten
 • hoe je het belang van een implementatietraject kan onderbouwen en motiveren, in het bijzonder voor een interventie op gebied van complementaire zorg
 • wat therapeutic touch (TT) is
 • hoe TT aangeleerd dient te worden
 • hoe TT uitgevoerd dient te worden
 • hoe TT toegepast kan worden bij verpleegproblemen
 • wat de stand van zaken is wat betreft evidence based practice en TT
 • welke veranderstrategieen er zijn
 • welk gedrag je kunt verwachten van betrokkenen bij een implementatieproject
 • wat aandachtspunten zijn voor communicatie en feedback tijdens het project
 • wat een stappenplan voor implementatie kan zijn voor een individuele zorgverlener
 • wat een stappenplan voor implementatie kan zijn voor het management
 • wat een stappenplan voor implementatie kan zijn voor een TT coordinator
 • welke projecten op gebied van TT er zijn in Nederland, in diverse zorgsettings

Laatst bijgewerkt en gecontroleerd op 15-03-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  10
 • Gemiddelde studieduur
  3-6 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0