Infusiepompen: CADD® Solis VIP

Omschrijving

Inleiding
Het werken met infusiepompen is meer dan alleen het instellen en programmeren. Verpleegkundigen dienen ook kennis en inzicht te hebben in de context waarin een en ander plaatsvindt. Daarom is in deze cursus behalve uitgebreide informatie over de CADD®-Solis pomp, ook informatie opgenomen  over parenterale toedieningstechnieken. Deze cursus is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Smiths Medical.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met kennis- en ervaringsniveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere zorgprofessionals. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. De cursus is met name ook geschikt voor verpleegkundigen die werken in medische technische thuiszorgteams.

Cursus
Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van voorkennis en ervaring kan de cursus binnen een dagdeel tot enkele dagdelen doorlopen worden. Aan het eind van de cursus wordt een eindtoets gemaakt. Als je deze toets met een voldoende afsluit kan zelf het certificaat worden opgeslagen of uitgeprint. Je krijgt nog een mogelijkheid voor herkansing.

Bij deze cursus hoort een praktijktraining. Trainingsdata worden bekend gemaakt via onze nieuwsbrief of via de website van Smiths Medical.  Voor groepen kan op aanvraag scholing worden georganiseerd.

Trainingsdata: 
Data voor trainingen kunt u opvragen via Smith-Medical via het onderstaande e-mailadres.

Locatie: Rosmalen
Meer informatie: 
e-learning.benelux@smiths-medical.com 

Auteurs cursus
Jos Vink is voormalig verpleegkundige en manager en was actief op verschillende terreinen, zoals toediening van medicatie.HIj werkte verder als productmanager bij het bedrijf Smiths Medical en is expert op het gebied van infusie- en pijnpompen.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordelaars
Marja van Sterkenburg heeft de inservice opleiding gedaan in Amersfoort en daarna de kinderaantekening in Nijmegen. Vervolgens de opleiding voor wijkverpleegkundige MGZ/richting AGZ .
Ze heeft een aantal jaren in de wijkverpleging gewerkt voor de toenmalige Kruisvereniging Land van Maas en Waal, later Thuiszorg-Zuid-Gelderland, thans ZZG-Zorggroep, waar ze sinds het oprichten van het team gespecialiseerde verpleging als wijkverpleegkundige werkzaam is.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus uitleggen:

 • wat globaal de verschillen zijn tussen de verschillende CADD-pompen;
 • uit welke onderdelen de pomp bestaat en welke accessoires (zals medicatiecasettes) nodig zijn;
 • wat de functie is van alle toetsen en andere onderdelen;
 • wat de betekenis is van de verschillende schermen (kleuren, programma's, berichten, alarmen);
 • hoe de pomp geinstalleerd dient te worden;
 • hoe de pomp geprogammeerd en gebruikt dient te worden;
 • hoe de historie van toediening door de patient door middel van rapportage afgelezen kan worden;
 • hoe met protocollen of handmatig geprogrammeerd kan worden;
 • welke alarmen er zijn, welke betekenis deze hebben en hoe vervolgens gehandeld dient te worden;
 • welk onderhoud er dient te gebeuren (technisch, reiniging);
 • welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden indien er diagnostisch onderzoek (rontgen, MRI) plaatsvindt.

Demonstratiecursus
Bent u nog niet bekend met het systeem van E-nursing, dan raden wij u aan om de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin worden alle mogelijkheden en functies van het leersysteem besproken. Het leren zal hierdoor nog sneller gaan.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 01-03-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  6
 • Gemiddelde studieduur
  4-6 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0