Injecteren insulinepen

Omschrijving

Inleiding
Injecteren mag alleen door zorgverleners worden uitgevoerd die daarvoor bevoegd en bekwaam zijn: dit is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilig een injectie te kunnen toedienen met een insulinepen. Daarbij hoort ook informatie over het ziektebeeld en behandeling van diabetes. Verder veel praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering. Er is gebruik gemaakt van protocollen en ander informatiemateriaal van Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg.
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen, is kennis over de wet BIG, veilig werken en werken met kwaliteitsdocumenten noodzakelijk. Hiervoor kan apart een (korte) cursus worden gevolgd: Kwaliteit, veiligheid en wet BIG.

Let op: de hoofdstukken over veiligheid, kwaliteit en wet BIG zijn nu opgenomen in een aparte cursus. Voorheen maakten deze onderwerpen deel uit van de cursussen voorbehouden handelingen.

Auteurs cursus
De cursus “Insuline injecteren met pen” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.
Beiden hebben gewerkt op afdelingen chirurgie, plastisch chirurgie, hartchirurgie en orthopedie en zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en verzorgen van (vervolg) onderwijs aan verpleegkundigen.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland. 

Beoordelaars
Deze cursus is beoordeeld door de vakgroep diabetes van Buurtzorg Nederland.

Verder met dank aan Marjolein van de Leeden, diabetesverpleegkundige en docent/trainer bij Stichting Langerhans en Lia Hendriks, opleidingscoordinator van Stichting Zorggroep Schijndel.
Met dank ook aan het Diabetesfonds : www.diabetes.nl, en met dank aan Novo Nordisk voor het beschikbaar stellen van illustraties en ander beeldmateriaal.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus uitleggen:

 • wat de anatomie is van de huid;
 • wat het ziektebeeld diabetes inhoudt;
 • wat een hypo- en hyperglycemie is en hoe deze te herkennen;
 • wat medicamenteuze behandeling van diabetes inhoudt;
 • hoe orale diabetesmedicatie werkt;
 • hoe insuline werkt;
 • welke soorten insuline er zijn;
 • welke leefregels en leefstijl bij diabetes wenselijk zijn;
 • hoe een bloedglucosewaarde wordt bepaald;
 • wat de procedure is bij het toedienen van insuline met een insulinepen;
 • welke factoren van belang zijn bij het veilig werken bij injecteren met insulinepen;
 • wat de werkwijze is van de Flexpen® en de NovoPen® 4;
 • welke complicaties er kunnen optreden door de aandoening of door de behandeling.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:

 • de patiënt op de juiste wijze informeren over  het injecteren met een insulinepen;
 • onder begeleiding starten met het afnemen van een bloedglucosewaarde en het injecteren met een insulinepen.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 14-3-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0