Inleiding in pijn en pijnbestrijding: toets je kennis!

Omschrijving

Deze cursus vormt een introductie in pijn en pijnbestrijding, vooral gezien vanuit een verpleegkundig en verzorgend perspectief.

Toets je kennis!
Doel is een inleiding te geven op de vele aspecten van pijn en pijnbestrijding. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bestaande kennis te toetsen door middel van proefvragen en toetsen. Verder is in de cursus informatie te vinden over verschillende bronnen en instanties op het gebied van pijn en pijnbestrijding.

Docenten cursus
De cursus is door Marion Giesberts en Eric de Roode samengesteld.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast was hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.
 
Beoordeling
Deze cursus is beoordeeld door mevrouw Hilda Wieberneit-Tolman, voormalig directeur van het Nationaal Pijnfonds.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Laatste update 3-4-2020

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 2 punten.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM) met 6 punten.  Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Kwaliteitsregister V&V
Verpleegkundigen
Verzorgenden

bigqrcode_161451_247 inleiding pijn en pijnbestrijding.png

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    2
  • Gemiddelde studieduur
    1-2 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0