Intramusculair en subcutaan injecteren

Omschrijving

Inleiding
Het injecteren (intramusculair, subcutaan, intracutaan) mag alleen door een arts, verpleegkundige of verzorgende gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: dit is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft u kennis en inzicht die nodig zijn om veilig te kunnen injecteren, daarnaast praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering. In de cursus is ook informatie opgenomen over veelgebruikte medicatie uit de zorgpraktijk.
Deze cursus is onder andere gebaseerd op de (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg.
 
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen, is een korte samenvatting van de wet BIG in de cursus opgenomen. Daarnaast is informatie opgenomen over veilig werken.

Let op: heeft u al eerder een cursus over een voorbehouden handeling gevolgd? Dan kunt u snel door hoofdstuk 1,2 en 3. Hoofdstuk 1 en 2 zijn steeds herhaling. Hoofdstuk 3 is aangepast op het onderwerp, maar ook hier vindt u overlap met andere cursussen met dit thema.

Auteurs cursus
De cursus “injecteren” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland. 

De docenten zijn tijdens het volgen van de cursus voor vragen en begeleiding te bereiken via info@e-nursing.nl.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door Leen van der Sant, Jolanda Gertzen en Loes Jansen. Zij werken allen als verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en maken deel uit van het vaste beoordelaarspanel voor de cursussen Voorbehouden Handelingen van E-nursing.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Sinds 3 jaar is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling,scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuisgerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.
Jolanda Gertzen heeft de inservice opleiding gedaan in Hengelo Twente, daarna de opleiding voor wijkverpleegkundige MGZ. Na een aantal jaren als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt heeft zij de kinderaantekening gedaan en vervolgens zeven jaar gewerkt op een kinderafdeling. Vervolgens is zij transferverpleegkundige geworden bij het Transferpunt in het ziekenhuis in Twente. Ook werkte zij nog als Zorgmanager van het Transferpunt en het Transmuraal team (Medisch Technisch Handelen Team) in een samenwerkingsverband van ziekenhuis SMT en thuiszorgorganisatie Carint in Twente. Enkele jaren geleden verhuisde zij naar Nijmegen en startte vanaf 2008 in het team van Buurtzorg Nijmegen als coordinerend wijkverpleegkundige.
Loes Jansen is werkzaam bij Buurtzorg team Ysselsteyn - Venray. Na het behalen van haar inservice A- opleiding in het ziekenhuis in Venlo startte zij met de opleiding IC/CC. Daarna heeft zij 11 jaar op de intensive care afdeling gewerkt van het ziekenhuis in Venray. Toen deze afdeling sloot maakte zij de overstap gemaakt naar de verkoeverkamer. Na 25 jaar ziekenhuis stapte zij over naar de thuiszorg. Eerst werkte zij twee jaar bij het specialistisch team van de Zorggroep Noord-Limburg en tegenwoordig is zij werkzaam bij het Buurtzorgteam Ysselsteyn - Venray.
 
Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

 • welke voorschriften uit de wet BIG gelden bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen;
 • welke bevoegdheden de verpleegkundige of verzorgende heeft bij voorbehouden handelingen;
 • welke verantwoordelijkheden de verpleegkundige of verzorgende heeft bij het injecteren;
 • welke voorschriften gevolgd dienen te worden om veilig te kunnen werken bij het injecteren;
  welke factoren van belang zijn bij het veilig toedienen van medicatie;
 • welke factoren van belang zijn bij het voorkomen van prikaccidenten en morsen van bloed en infuusvloeistof;
 • wat de anatomie is van de huid, in het bijzonder de intramusculaire, subcutane en intracutane huidlaag ;
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het intramusculair, subcutaan en intracutaan injecteren;
 • welke injectietechieken gehanteerd kunnen worden;
 • welke factoren het injecteren kunnen belemmeren of juist vergemakkelijken;
 • welke materialen nodig zijn bij het injecteren.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 16-03-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  5
 • Gemiddelde studieduur
  2-4 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0