Neus-maagsonde inbrengen

Omschrijving

Inleiding
Het inbrengen van maagsonde mag alleen door een arts of verpleegkundige gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: dit is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilig een maagsonde te kunnen inbrengen. Daarnaast veel praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering.
Er is gebruik gemaakt van protocollen en ander informatiemateriaal van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg. Daarnaast zijn de voorschriften van de landelijke multidisciplinaire richtlijn neusmaagsonde in de cursus verwerkt. 
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften
rond voorbehouden handelingen te kennen, is kennis over de wet BIG, veilig werken en werken met kwaliteitsdocumenten noodzakelijk. Hiervoor kan apart een (korte) cursus worden gevolgd: Voorbehouden handelingen: kwaliteit en veiligheid. 

Let op:  de hoofdstukken over veiligheid, kwaliteit en wet BIG zijn nu opgenomen in een aparte cursus. Voorheen maakten deze onderwerpen deel uit van de cursussen voorbehouden handelingen.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met kennis- en ervaringsniveau 4 en 5. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus dus ook gevolgd word verpleegkundigen en verzorgenden met verschillende achtergronden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. 

Auteurs cursus
De cursus “maagsonde inbrengen” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

De samenstellers van deze cursus hebben veel ervaring met het verzorgen van onderwijs en trainingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Beoordelaars
Verder is de cursus beoordeeld door Leen van der Sant, Jolanda Gertzen en Loes Jansen. Zij werken allen als verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en maken deel uit van het vaste beoordelaarspanel voor de cursussen Voorbehouden Handelingen van E-nursing.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Sinds 3 jaar is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling, scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding, palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuis gerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.
Jolanda Gertzen heeft de inservice opleiding gedaan in Hengelo Twente, daarna de opleiding voor wijkverpleegkundige MGZ. Na een aantal jaren als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt heeft zij de kinderaantekening gedaan en vervolgens zeven jaar gewerkt op een kinderafdeling. Vervolgens is zij transferverpleegkundige geworden bij het Transferpunt in het ziekenhuis in Twente. Ook werkte zij nog als Zorgmanager van het Transferpunt en het Transmuraal team (Medisch Technisch Handelen Team) in een samenwerkingsverband van ziekenhuis SMT en thuiszorgorganisatie Carint in Twente. Enkele jaren geleden verhuisde zij naar Nijmegen en startte vanaf 2008 in het team van Buurtzorg Nijmegen als coördinerend wijkverpleegkundige.
Loes Jansen is werkzaam bij Buurtzorg team Ysselsteyn - Venray. Na het behalen van haar inservice A- opleiding in het ziekenhuis in Venlo startte zij met de opleiding IC/CC. Daarna heeft zij 11 jaar op de intensive care afdeling gewerkt van het ziekenhuis in Venray. Toen deze afdeling sloot maakte zij de overstap gemaakt naar de verkoeverkamer. Na 25 jaar ziekenhuis stapte zij over naar de thuiszorg. Eerst werkte zij twee jaar bij het specialistisch team van de Zorggroep Noord-Limburg en tegenwoordig is zij werkzaam bij het Buurtzorgteam Ysselsteyn - Venray.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus uitleggen:

• welke voorschriften uit de wet BIG gelden bij het uitvoeren van voorbehouden handelingen;
• welke bevoegdheden de verpleegkundige heeft bij voorbehouden handelingen;
• wat de anatomie is van het spijsverteringsstelsel
• welke indicaties en contra-indicaties er zijn;
• wat de procedure is bij het inbrengen van een neus-maagsonde;
• welke factoren het inbrengen kunnen belemmeren of juist vergemakkelijken;
• welke factoren van belang zijn bij het veilig werken met de neus-maagsonde (controle ligging);
• welke materialen nodig zijn bij het inbrengen van een neus-maagsonde;
• welke complicaties er kunnen optreden;

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over het inbrengen van een neus-maagsonde;
• de juiste procedure volgen bij het inbrengen van een neus-maagsonde;
• de juiste controles en observaties uitvoeren na het inbrengen van een neus-maagsonde;
• onder begeleiding starten met het inbrengen van een neus-maagsonde.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Laatst bijgewerkt op 20-1-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    5
  • Gemiddelde studieduur
    3-5 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0