Online toetsen bij opleiding Therapeutic Touch

Omschrijving

Let op: deze cursus is alleen bedoeld voor cursisten van het Van Praag Instituut die de cursus therapeutic touch volgen.

Doel
Leren toepassen van therapeutic touch als vorm van complementaire zorg.
Doel van de e-learning module: toetsen van theoretische kennis en achtergrondinformatie over therapeutic touch.

Programma
In de cursus therapeutic touch leren cursisten therapeutic touch volgens een vast  stappenplan, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de eerste stap, het centeren. Het is een praktijkgerichte cursus, maar de cursist krijgt in de lessen en via het cursusboek ook uitgebreide informatie over complementaire zorg, onderzoek en implementatie.
De totale cursus omvat 6 lesdagen, steeds om de 14 dagen. Tijdens de cursusdagen worden theorie en oefenmomenten afgewisseld. De tussentijdse periodes zijn bedoeld om te oefenen met het centeren en de gehele TT-methode, en om aan de zelfstudie-opdrachten te werken. Tussen twee cursusdagen in maakt de cursist online een korte theorietoets via E-nursing. Na de vierde lesdag levert de cursist twee gevalsbeschrijvingen in: één van een eenmalige TT-behandeling en één van een patiuent die driemaal TT heeft gehad. De cursus wordt afgesloten met een praktijktoets en een online toets via E-nursing.
                   
Certificaat / Bewijs van deelname:
Professionele zorgverleners krijgen, als zij hebben voldaan aan de voorwaarden van toetsing, en minimaal 5 lesdagen aanwezig zijn geweest, een certificaat uitgereikt.
Mantelzorgers, die overigens niet verplicht zijn tot het maken van het huiswerk en geen praktische toetsing voor een examinator hoeven af te leggen, krijgen een bewijs van deelname uitgereikt als zij minimaal 5 dagen aanwezig zijn geweest.
De cursus therapeutic touch is voor punten geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V.

Docenten
De therapeutic touch cursus wordt door verschillende aan het Van Praag Instituut verbonden docenten gegeven.

Doelgroep
Therapeutic touch is een algemene verpleegkundige interventie en de cursus kan dus gevolgd worden door verpleegkundigen en verzorgenden uit alle werkvelden.  De cursus is echter ook geschikt voor andere disciplines, zoals fysiotherapeuten, maatschappelijk werkenden, activiteitenbegeleiders, etc. Voor mantelzorgers bestaat een aparte cursus therapeutic touch.

Laatst gecontroleerd en aangepast op 04-03-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    0
  • Gemiddelde studieduur
    1-2 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0