Perifeer infuus inbrengen en toedienen medicatie

Omschrijving

 Inleiding
Het inbrengen van een infuus in de vene mag alleen door een arts of verpleegkundige gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is: dit is namelijk een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilig een infuus te kunnen inbrengen en vervolgens medicatie of vloeistof toe te dienen. Daarnaast veel praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering.
In de cursus is ook informatie opgenomen over veelgebruikte medicatie uit de zorgpraktijk.
De hoofdstukken met betrekking tot medicatie toedienen zijn gebaseerd op de (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg.

Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen,adviseren wij de gratis cursus "Kwaliteit, veiligheid en wet BIG" bij ons te volgen.

Accreditatie
De cursus is door de accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN geaccrediteerd met 8 punten.
Accreditatie of goedkeuring voor de cursus voorbehouden handeling: “inbrengen perifeer infuus” is/ aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM), de Beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen (BRV) en de Vereniging van Infuus Technologie (VIT).

De cursus is verder beoordeeld door drs. Ton van Boxtel, verpleegkundig specialist thuiszorgtechnologie van het UMC Utrecht en voorzitter van de landelijke Vereniging Infuustechnologie (VIT).

Docenten cursus
De cursus is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Leerdoelen en competenties

De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• wat de anatomie is van de onderarm, in het bijzonder de bloedvaten ;
• wat de procedure is bij het inbrengen van een infuus;
• welke factoren het inbrengen kunnen belemmeren of juist vergemakkelijken;
• welke factoren van belang zijn bij het veilig werken, zoals het voorkomen van prikaccidenten en morsen van bloed en infuusvloeistof;
• welke factoren van belang zijn bij het veilig toedienen van medicatie;
• hoe infuuslijnen worden opgebouwd.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over het inbrengen van een infuus;
• de juiste procedure volgen bij het inbrengen van een infuus;
• de juiste controles en observaties uitvoeren na het inbrengen van een infuus;
• op de juiste wijze de infuuslijnen opbouwen;
• onder begeleiding starten met het inbrengen van een infuus.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 14-03-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    8
  • Gemiddelde studieduur
    3-7 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0