Pijn bij kinderen

Omschrijving

Inleiding
Voor optimale veiligheid en minimale complicaties is het van belang dat verpleegkundigen kennis en inzicht hebben in nadelige effecten van pijn en werking en bijwerkingen van pijnmedicatie, in het bijzonder voor kinderen.

Cursus
De cursus geeft een gedegen basis voor observatie, diagnose, behandeling en evaluatie van pijn en pijnbehandeling bij kinderen met pijn. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktische tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.
Omdat misselijkheid en braken een veel voorkomend probleem is en vaak samenhangt met de aandoening en/of (pijn)behandeling, is dit onderdeel ook opgenomen in de cursus.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen met kennis- en ervaringsniveau 5. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus dus ook gevolgd worden door verpleegkundigen met verschillende achtergronden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
De cursus is ook geschikt voor anesthesiemedewerkers en verkoevermedewerkers die dagelijks met pijn bij kinderen te maken hebben.

Docenten cursus
De cursus Pijn bij kinderen is door Marion Giesberts en Eric de Roode samengesteld. 

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland. 

De docenten zijn tijdens het volgen van de cursus voor vragen en begeleiding bij het leerproces te bereiken via info@e-nursing.nl

Accreditatie
Deze cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN) met 14 punten.
De cursus is goedgekeurd door de V&VN Kinderverpleegkunde (VVKV).
Goedkeuring is aangevraagd bij het Netwerk van Vlaamse Pijnverpleegkundigen.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM) met 32 punten.  Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door:
Mw. Caroline Jonkman, kinderpijnverpleegkundige Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht;
Drs Wilco van Genderen, anesthesioloog en pijnspecialist, DC pijnklinieken te Alkmaar
Kim Zweed, kinderverpleegkundige NWZ Alkmaar;
Ilse van Gorp, kinderpijnverpleegkundige en Verpleegkundig Pijnspecialist Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Praktijkdocent Pediatrische Verpleegkunde KHK Turnhout.
Leontien Mineur Docent Coordinator Cluster Pediatrie ROC Albeda College, Adviseur VVKV.

Met dank aan Stichting Kind en Pijn, Caroline Jonkman van het Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, Veronique Vercammen van het Imelda ziekenhuis in Belgie en Monique van Dijk van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal.

De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van pijn;
• wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
• anatomie en fysiologie van pijn; ofwel het proces van nociceptie tot pijnbeleving;
• welke belangrijke definities er zijn van pijn;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn op mogelijke complicaties kunnen duiden;
• dat pijn een multidimensioneel probleem is;
• welke factoren pijn en POMB (Post Operatieve Misselijkheid en Braken) het meest beïnvloeden;
• wat pijn in kaart brengen met pijnscore of een uitgebreide pijnanamnese inhoudt;
• welke interventies mogelijk zijn om postoperatieve pijn en POMB te behandelen;
• hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van medicatie;
• wat een Acute Pijn Service (APS) is.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• Het kind en de ouders op de juiste wijze informeren over pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
• pijn in kaart brengen met pijnmeetinstrumenten voor verschillende leeftijden;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij pijn en toedienen van pijnmedicatie;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• niet-farmacologische interventies toepassen of doorverwijzen naar de betreffende disciplines;

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op:  03-03-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    14
  • Gemiddelde studieduur
    4-8 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0