Pijn meten

Omschrijving

Inleiding
Voor optimale veiligheid en minimale complicaties is het van belang dat verpleegkundigen kennis en inzicht hebben in de nadelige effecten van pijn.
Het meten van de pijn is een van de eerste interventies om de pijn in kaart te brengen en een optimale pijnbehandeling te kunnen inzetten. 

Cursus
De cursus geeft uitgebreide informatie voor observatie en diagnose van de diverse soorten pijn. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktische tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. 
De cursus is uitermate geschikt voor anesthesiemedewerkers en verkoevermedewerkers die dagelijks met pijnpatienten te maken hebben.

Docenten cursus
De cursus pijn meten is door Marion Giesberts en Eric de Roode samengesteld.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

De samenstellers van deze cursus zijn “leaders-in-nursing” als het gaat om acute en postoperatieve pijnbestrijding. Zij hebben veel ervaring met het verzorgen van pijnonderwijs en praktijktrainingen rond voorbehouden handelingen op het gebied van pijnbestrijding. Beide hebben meegewerkt aan de tot standkoming van de opleiding pijnconsulent in Nederland.

De cursus is verder beoordeeld door:
Drs. Wilco van Genderen, pijnspecialist en anesthesioloog in DC Alkmaar.

Competenties die verworven worden bij het volgen van deze cursus

De cursist weet na het volgen van deze cursus:
• de anatomie en fysiologie van pijn; ofwel het proces van nociceptie tot pijnbeleving;
• welke belangrijke definities er zijn van pijn;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn op mogelijke complicaties kunnen duiden;
• dat pijn een multidimensioneel probleem is;
• wat pijn in kaart brengen met pijnscore of een uitgebreide pijnanamnese inhoudt.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
• pijnscores afnemen;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij pijn en toedienen van pijnmedicatie.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 15-03-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    2
  • Gemiddelde studieduur
    1-2 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden
0