Pijnbestrijding bij gynaecologische ingrepen

Omschrijving

Inleiding
Voor optimale veiligheid en minimale complicaties na een gynaecologische ingreep is het van belang dat verpleegkundigen kennis en inzicht hebben in nadelige effecten van postoperatieve pijn en werking en bijwerkingen van pijnmedicatie.
Deze cursus pijnbestrijding is speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen die dagelijks werken met patiënten die een gynaecologische ingreep ondergaan.

Cursus
De cursus geeft een gedegen basis voor observatie, diagnose, behandeling en evaluatie van pijn en pijnbehandeling bij patiënten na een gynaecologische ingreep. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktische tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.
Omdat misselijkheid en braken een veel voorkomend probleem is bij gynaecologische ingrepen, is dit onderdeel ook opgenomen in de cursus.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
De cursus is uitermate geschikt voor anesthesiemedewerkers en verkoevermedewerkers die dagelijks met deze patiëntengroep te maken hebben.

Docenten cursus
De cursus "pijnbestrijding na een gynaecologische ingreep" is door Marion Giesberts en Eric de Roode samengesteld.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

De docenten zijn tijdens het volgen van de cursus voor vragen en begeleiding bij het leerproces te bereiken via info@e-nursing.nl

Accreditatie en goedkeuring
De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 10 punten.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM) met 24 punten.  Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.

De cursus is verder beoordeeld door:
Drs. Wilco van Genderen, pijnspecialist en anesthesioloog in DC pijnklinieken lokatie Alkmaar;
Marije Houmes MANP, verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in Noordwest Ziekenhuisgroep, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar;
Joyce Kruijff, teamleider verpleegafdeling gynaecologie in Noordwest Ziekenhuisgroep, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar.

Leerdoelen:

De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van pijn;
• wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
• hoe het pijnproces verloopt: anatomie en fysiologie van pijn;
• hoe het pijnproces beïnvloed kan worden;
• welke belangrijke definities er zijn van pijn;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn op mogelijke complicaties kunnen duiden;
• dat pijn een multidimensioneel probleem is;
• welke factoren pijn en misselijkheid en braken het meest beïnvloeden;
• wat pijn in kaart brengen met pijnscore of een uitgebreide pijnanamnese inhoudt;
• welke farmacologische interventies mogelijk zijn om pijn, misselijkheid en braken te behandelen;
• welke niet-farmacologische interventies mogelijk zijn om pijn, misselijkheid en braken te behandelen;
• hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van medicatie;
• wat een sedatiescore inhoudt;
• wat de principes zijn van het werken met een protocol postoperatieve pijn.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:

• de patiënt op de juiste wijze informeren over pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
• pijnscores afnemen;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij pijn en toedienen van pijnmedicatie;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• niet-farmacologische interventies toepassen of doorverwijzen naar de betreffende disciplines.

Demonstratiecursus
Bent u nog niet bekend met het systeem van E-nursing, dan raden wij u aan om de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin worden alle mogelijkheden en functies van het leersysteem besproken. Het leren zal hierdoor nog sneller gaan.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 01-02-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    10
  • Gemiddelde studieduur
    4-8 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0