Postoperatieve pijnbestrijding

Omschrijving

Inleiding
Voor optimale veiligheid en minimale complicaties is het van belang dat verpleegkundigen kennis en inzicht hebben in nadelige effecten van postoperatieve pijn en werking en bijwerkingen van pijnmedicatie.

Cursus
De cursus geeft een uitgebreide informatie voor observatie, diagnose, behandeling en evaluatie van pijn en pijnbehandeling bij patiënten na een operatie. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek en praktische tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.
Omdat postoperatieve misselijkheid en braken (=POMB) een veel voorkomend probleem is wat vaak samenhangt met de operatie en de postoperatieve pijnbehandeling, is dit onderdeel ook opgenomen in de cursus.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
De cursus is uitermate geschikt voor anesthesiemedewerkers en verkoevermedewerkers die dagelijks met postoperatieve pijnpatienten te maken hebben.
Voor medewerkers van een Acute Pijn Service is deze cursus inmiddels een basiscursus geworden.
De cursus maakt deel uit van de opleiding Pijnconsulent van de Hogeschool Arnhem Nijmegen HAN te Nijmegen.

Docenten cursus
De cursus postoperatieve pijnbestrijding is door Marion Giesberts en Eric de Roode samengesteld.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Accreditatie en goedkeuring
De cursus is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister van de V&VN met 12 punten.
De cursus is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers met 12 punten. Na behalen van de cursus dient u zelf de punten op te voeren in het kwaliteitsregister van de NVAM.

De cursus is verder beoordeeld door:

Drs Katja Bürger pijnspecialist en anesthesioloog in het Rijnland Ziekenhuis Alphen aan de Rijn en Leiderdorp.
Drs. Wilco van Genderen pijnspecialist en anesthesioloog in de DC Alkmaar pijnkliniek;
Rik Mange MANP, verpleegkundig specialist anesthesie en pijnbestrijding in het Medisch Centrum te Leeuwarden.
Verder met dank aan dr. Robert van Dongen, anesthesioloog van het Pijnbehandelcentrum UMC St Radboud voor zijn opmerkingen en suggesties.

Competenties die verworven worden bij het volgen van deze cursus
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• welke knelpunten leiden tot onderbehandeling van pijn;
• wat voordelen van adequate pijnbehandeling zijn;
• anatomie en fysiologie van pijn; ofwel het proces van nociceptie tot pijnbeleving;
• welke belangrijke definities er zijn van pijn;
• dat er verschillende soorten pijn zijn, die verschillende soorten behandeling behoeven;
• dat veranderingen in aard, duur en patroon van pijn op mogelijke complicaties kunnen duiden;
• dat pijn een multidimensioneel probleem is;
• welke factoren pijn en POMB (Post Operatieve Misselijkheid en Braken) het meest beïnvloeden,  zoals stress en angst;
• wat pijn in kaart brengen met pijnscore of een uitgebreide pijnanamnese inhoudt;
• welke interventies mogelijk zijn om postoperatieve pijn en POMB te behandelen;
• hoe te zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van medicatie;
• wat een Acute Pijn Service (APS) is.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over pijn en pijnbehandeling;
• volgens het verpleegkundig proces pijn vaststellen, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.
• pijnscores afnemen;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij pijn en toedienen van pijnmedicatie;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• werken volgens protocol postoperatieve pijnbehandeling en protocol POMB;
• niet-farmacologische interventies toepassen of doorverwijzen naar de betreffende disciplines.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op: 03-12-2018

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Intensive Care
 • Kwaliteitsregister V&V
 • Pijnverpleegkunde
 • Praktijkverpleegkunde
 • Register Zorgprofessionals
 • Wondzorg
 • Zorgprofessionals - Praktijkondersteuners huisartsen somatiek


bigqrcode_344829_247 postoperatieve pijn.png

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  12
 • Gemiddelde studieduur
  10-12 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0