Syndroom van Usher

Omschrijving

Het syndroom van Usher is een erfelijke aandoening van de ogen en het gehoor. Door Usher ontstaan slechthorendheid of doofheid, en slechtziendheid of blindheid.
Het syndroom van Usher is relatief onbekend in Nederland, maar de gevolgen kunnen enorm zijn.
Om aandacht te vragen voor dit syndroom heeft E-nursing een introductiecursus samengesteld voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Docenten cursus 
De cursus is door Marion Giesberts en Eric de Roode samengesteld. Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Doelen die na deze cursus behaald kunnen worden zijn:

 • De cursist weet wat het syndroom van Usher inhoudt;
 • De cursist kent de verschillende types van het syndroom van Usher;
 • de cursist kan de behandeling van het syndroom van Usher aangeven. 

 
Beoordeling
Deze cursus is beoordeeld door mevrouw W. Fokkens.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Laatste update 03-02-2018

 

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden
0