Veilig werken met medicatie

Omschrijving

Inleiding
Om veilig medicatie toe te kunnen toedienen heeft een verpleegkundige of verzorgende veel kennis nodig. Inmiddels hebben niet alleen artsen, tandartsen en verloskundigen, maar ook bepaalde groepen gespecialiseerde verpleegkundigen voorschrijfbevoegdheden gekregen. De verwachting is dat er de komende jaren nog meer groepen deze bevoegdheid krijgen. Uiteraard gelden wel strenge richtlijnen bij uitoefening van deze taak.
Medicatieveiligheid verdient aandacht omdat er veel fouten gemaakt worden bij het gebruik van medicijnen en het voorschrijven en naleven van medicijnvoorschriften en omdat in de praktijk onduidelijkheden bestaan over verantwoordelijkheden rondom het medicatiebeleid.

Cursus
Deze cursus kan gevolgd worden door verzorgenden en verpleegkundigen. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere zorgdisciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten cursus
De cursus is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode. 

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijd03), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt en gecontroleerd op: 12-01-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    4
  • Gemiddelde studieduur
    2-4 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0