Verpleegkundig rekenen XL

Omschrijving

Verpleegkundigen kunnen WEL rekenen!
In veel instellingen blijkt dat verpleegkundigen het rekenen vaak onvoldoende beheersen. Vaak komt dit door onvoldoende (bij)scholing en routine en niet omdat verpleegkundigen geen aanleg zouden hebben voor rekenen. In feite gaat het om rekenvaardigheden die aan het einde van het basisonderwijs beheerst zouden moeten worden.
In deze cursus kunt u de basis van het verpleegkundig rekenen weer opfrissen en uitgebreid oefenen met opdrachten uit de praktijk.

Cursus
U kunt in uw eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van uw voorkennis kan de cursus binnen enkele uren tot een dag doorlopen worden. Aan het eind van de cursus maakt u een eindtoets. Als u deze toets behaalt ontvangt u een digitaal certificaat, welke u zelf uit kunt printen in de leeromgeving.
Let op: bij deze toets moet 100% van de antwoorden juist zijn om het certificaat te behalen!

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten cursus

De cursus verpleegkundig rekenen is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland. 

De docenten van deze cursus zijn “leaders-in-nursing”. Zij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van onderwijs en trainingen op het gebied van verpleegkunde, voorbehouden handelingen, en pijnbestrijding.

Leerdoelen
Algemene vaardigheden rekenen
De cursist kent de algemene principes van rekenen met decimalen, breuken, maten, procenten en promilles;
De cursist is in staat te rekenen met decimalen en breuken;
De cursist is in staat te rekenen met maten (miligrammen, microgrammen,milliliters, etc)
De cursist is in staat te rekenen met procenten en promilles;

Verpleegkundig rekenen
De cursist kent de algemene principes van rekenen met oplossingen, verdunningen, infusie en injectie;
De cursist kent de algemene principes van rekenen bij zuurstoftoediening  (flow, duur, aflezen manometer, druk, atmosfeer, megapascal)
De cursist is in staat oplossingen en verdunningen te berekenen;
De cursist is in staat de toe te dienen medicatie te berekenen bij infusie of injectie;
De cursist is in staat de op te lossen medicatie te berekenen bij een voorschrift in hoeveelheid /per tijdseenheid (bijv ml/uur);
De cursist is in staat te berekenen hoeveel zuurstof in totaal toegediend kan worden bij een bepaalde cilinderinhoud;
De cursist is in staat te berekenen wat de maximale duur van zuurstofgebruik is bij een bepaalde cilinderinhoud;

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 01-05-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    4
  • Gemiddelde studieduur
    3-4 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0