Verwijderen wond- en neustampon

Omschrijving

Inleiding
Het verwijderen van een wondtampon, of inbrengen en verwijderen van een neustampon wordt wel gedaan door verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Vaak wordt deze handeling als risicovolle handeling aangemerkt, en gelden min of meer dezelfde voorwaarden als bij voorbehouden handelingen: om de handeling verantwoord uit te kunnen voeren moet sprake zijn van bekwaamheid.

Deze cursus geeft u kennis en inzicht die nodig zijn om veilig wond en neustampons te kunnen verwijderen, daarnaast praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering. Deze cursus is gebaseerd op de (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg.

Auteurs cursus
De cursus “Verwijderen wond- en neustampon" is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode. Beiden hebben gewerkt op afdelingen chirurgie, plastische chirurgie, hartchirurgie en orthopedie.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beiden zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en verzorgen van basis- en vervolgonderwijs aan verpleegkundigen.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door enkele verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en een doktersassistente van een huisartsenpraktijk. Verder is de cursus beoordeeld door Carla Kliffen, verpleegkundige en deskundige poli KNO van het NWZ locatie Alkmaar.

Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

 • welke voorschriften gevolgd dienen te worden om veilig en hygienisch te kunnen werken bij verwijderen van wondtampon en het inbrengen en verwijderen van een neustampon;
 • wat de anatomie is van de neus(holte),
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het verwijderen van verwijderen van een wondtampon, en het inbrengen en verwijderen van een neustampon;
 • welke materialen hierbij nodig zijn;
 • Welke aandachtspunten er zijn bij het voorbereiden en uitvoeren van deze handeling.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Voor het hoofdstuk anatomie wordt gebruik gemaakt van de animaties van Bioplek.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 26-03-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden
0