Voorlichting en educatie bij pijn bij kanker

Omschrijving

Inleiding
Deze e-learning beperkt zich tot pijn bij patiënten met kanker en is zowel van toepassing op de curatieve fase als op de palliatieve fase. Er wordt naar alle vormen van pijn gekeken en wordt er geen onderscheid gemaakt. Tevens wordt er geen onderscheid gemaakt in de soorten kanker.
Bij het volgen van deze e learning ligt de nadruk op de bewustwording van het effect van voorlichting en educatie bij pijn en niet zo zeer op het vergaren van nieuwe kennis.

Auteur cursus
Stephanie Oostveen is naast docent verpleegkunde, oncologie en hematologie verpleegkundige.
Werkzaam in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk.
Momenteel volgt zij de opleiding tot Bachelor of Nursing.
Tijdens deze opleiding heeft zij een literatuurstudie gedaan over pijnreductie door voorlichting en educatie bij de oncologische patiënt.
Deze e–learning is voortgekomen uit deze literatuurstudie.

Beoordelaar
De cursus is beoordeeld door Eric de Roode
Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Leerdoelen
Door goede kennis en vaardigheden op het gebied van pijn en pijnbehandeling kunnen verpleegkundigen een rol spelen bij het voorkómen van onderbehandeling van pijn.
Door pijn, de werking en bijwerkingen van pijnmedicatie goed in kaart te brengen kunnen verpleegkundigen zorgen voor maximale veiligheid en minimale complicaties.

Verpleegkundigen kunnen door kennis over pijn en pijnbehandeling:
• Voorkomen dat (gevolgen van) pijn door de patiënt en betrokken disciplines onderschat worden;
• Bevorderen dat pijnmedicatie volgens voorschrift wordt genomen;
• Zorgen voor optimale veiligheid bij gebruik van pijnmedicatie;
• Beter overleggen en onderhandelen met artsen en andere disciplines over interventies bij pijn;
• Betrouwbare informatie leveren aan de behandelend arts voor vaststellen en bijstellen van pijnbeleid;
• Het risico op het ontstaan van chronische pijn verminderen door tijdig signaleren van (ernstige) pijn.
• Zorgdragen dat door voorlichting en educatie de pijn reduceert.

In deze e-learning staan de volgende leerdoelen centraal
• U bent bewust van de invloed van pijn bij patiënten.
• U kunt factoren benoemen die invloed hebben op pijn en pijnbeleving.
• U bent bewust van de diverse soorten van pijn.
• U bent bewust van de verschillende dimensies bij pijn.
• U bent bewust welke interventies ingezet kunnen worden voor pijn reductie.
• U bent bewust van het effect wat u teweegbrengt wanneer er voorlichting gegeven wordt bij het geven van pijnmedicatie.
• U kunt voorlichting als interventies in zetten bij patiënten die pijn ervaren.

Demonstratiecursus
Bent u nog niet bekend met het systeem van E-nursing, dan raden wij u aan om de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin worden alle mogelijkheden en functies van het leersysteem besproken. Het leren zal hierdoor nog sneller gaan.

Laatst bijgewerkt op 2-1-2019

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    3
  • Gemiddelde studieduur
    2-3 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden
0