Vrijheidsbeperkende maatregelen

Omschrijving

Inleiding
Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) zijn maatregelen die gebruikt worden om een persoon bewust te beperken in diens vrijheid. Doel hiervan is de persoon en / of diens omgeving te beschermen tegen risico’s en / of gevaar voor de gezondheid.
Het gebruik van VBM werd in eerdere jaren als dé oplossing gezien om o.a. vallen bij m.n. ouderen in verpleeghuizen te voorkomen. Nu weet men dat VBM nadelige gevolgen hebben voor het welzijn van de persoon en dat er ruim voldoende alternatieven hiervoor zijn.
In deze cursus wordt informatie gegeven over wet en regelgeving, de situatie in Nederland en andere landen, nadelige gevolgen en alternatieven met betrekking tot VBM. Zolang de nieuwe wet Zorg en dwang nog niet definitief is, zal de term vrijheidsbeperkende maatregelen in deze cursus gehandhaafd blijven. In de nieuwe wet zal deze term vervallen. Dan zal er gesproken worden over onvrijwillige zorg. 
NB per 1 januari 2020 is de wet Zorg en dwang definitief van kracht geworden.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verzorgenden en verpleegkundigen. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door andere zorgdisciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.

Docenten cursus
De cursus Vrijheidsbeperkende maatregelen is samengesteld door Eric de Roode en Marion Giesberts.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg). Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door Verena Böttcher, specialist ouderengeneeskunde en tot begin 2013 werkzaam in verpleeghuis Heijendaal, Arnhem.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus uitleggen:
• Wat de situatie is met betrekking tot toepassen van VBM in Nederland;
• Welke wet- en regelgeving van toepassing zijn met betrekking tot VBM;
• Wat redenen kunnen zijn waarom instellingen nog VBM toepassen;
• Welke nadelen het toepassen van VBM kan hebben;
• Welke alternatieven kunnen worden toegepast;
• Hoe VBM kunnen worden afgebouwd.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 14-1-2020

 

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    6
  • Gemiddelde studieduur
    3-6 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0