Wondbehandeling met V.A.C.® therapy

Omschrijving

Inleiding
Vacuüm wondbehandeling wordt toegepast bij complexe en/of chronische wonden. V.A.C.® is de afkorting voor Vacuüm Assisted Closure®. Bij V.A.C.® Therapy wordt gebruik gemaakt van onderdruk (vacuüm) in de wond om de wondgenezing te bevorderen. Toepassing van deze wondbehandeling heeft een goede en snelle wondgenezing tot gevolg. Onjuiste toepassing kan echter ook vervelende gevolgen hebben. Daarom is het van belang dat verpleegkundigen, wondconsulenten en andere experts die betrokken zijn bij wondzorg goed opgeleid zijn op gebied van wondzorg en gebruik van deze pomp.
In deze cursus leert u alles over de V.A.C.®pomp en de verschillende toepassingen.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5. Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten.
Na deze cursus kan nog een praktijktraining gevolgd worden in het kader van bekwaamheid. Voor meer informatie over trainingsdata kijk op:
Praktijktraining

Om te weten of u bevoegd en bekwaam bent om deze voorbehouden handeling toe te passen volgt u de landelijke wetgeving en de afspraken en protocollen van uw instelling.

Docenten cursus
De cursus Wondbehandeling met V.A.C.® pomp is samengesteld door Chris Borsten, Wieteke Jacobs en Marion Giesberts en in 2018 is de cursus geheel herzien door Ingrid Evers.   

Chris Borsten werkte als intensive care verpleegkundige en wondverpleegkundige in het UMC St Radboud in Nijmegen. Hij was een van de eersten die met V.A.C.® pomp werkte. 
Sinds 1998 heeft hij zich toegelegd op de inhoudelijke en technische aspecten van V.A.C.® Therapy als marketing manager bij KCI Medical BV.

Wieteke Jacobs werkte als geriatrisch verpleegkundige bij het Amphia Ziekenhuis in Breda en maakte een aantal jaren geleden de overstap naar KCI Medical BV. Als Clinical Trainer organiseert zij onder meer geaccrediteerde trainingen voor onder meer medisch specialisten, wondconsulenten en verpleegkundigen. 

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding, de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg). 

Ingrid Evers werkte als verpleegkundige in het OLVG te Amsterdamen is sinds 2003 werkzaam voor KCI in verschillende nationale en internationale functies, met de nadruk op educatie en marketing. Ingrid is nu werkzaam als marketing manager voor GDM B.V.de officiele distributeur voor de producten van KCI in Nederland.

De docenten zijn tijdens het volgen van de cursus voor vragen en begeleiding bij het leerproces te bereiken via info@e-nursing.nl

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door Leen van de Sant, verpleegkundige bij Buurtzorg Nederland.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Sinds 3 jaar is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling,scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuisgerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.

Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:
• Wat V.A.C.®therapy is;
• Hoe V.A.C.®therapy werkt;
• wat de indicaties zijn voor toepassing van V.A.C.®therapy;
• wat de contra-indicaties zijn voor toepassing van de V.A.C.®therapy;
• Wat aandachtspunten zijn bij toepassing;
• Wat te doen bij pijn en ander ongemak;
• Welke V.A.C.® vacuümsystemen er zijn;
• Welke V.A.C.® wondbedekkers er zijn;
• Hoe de juiste wondbedekker gekozen moet worden;
• Welke andere materialen nodig zijn;
• Wat de alarmen betekenen;
• Wat de werkwijze is bij aanbrengen van wondverband en V.A.C.® pomp;
• Wat de werkwijze is bij verbandwisseling;
• Wat de werkwijze is bij kleine wonden, overbruggingstechniek en tunneltechniek.

Mocht u nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

In deze cursus veronderstellen we kennis over algemene principes van wondzorg, zoals classificatie wonden, wondbehandeling en wondgenezing als bekend.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 19-3-2019

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Kwaliteitsregister V&V
 • Praktijkverpleegkunde
 • Register Zorgprofessionals
 • Wijkverpleegkunde
 • Wondzorg
 • Zorgprofessionals - Dermatologieassistenten
 • Zorgprofessionals - Praktijkondersteuners huisartsen somatiek

bigqrcode_358544_247.png

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  8
 • Gemiddelde studieduur
  4-8 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0