Wondspoelen via katheter

Omschrijving

Inleiding
Het spoelen van wonden via een wonddrain wordt in ziekenhuizen, thuiszorg of huisartsenpraktijk gedaan door verpleegkundigen, verzorgenden en andere zorgprofessionals. Vaak wordt deze handeling als risicovolle handeling aangemerkt, en gelden min of meer dezelfde voorwaarden als bij voorbehouden handelingen: om de handeling verantwoord uit te kunnen voeren moet sprake zijn van bekwaamheid.

Deze cursus geeft je kennis en inzicht die nodig zijn om deze zorg verantwoord te kunnen uitvoeren. 
In het hoofdstuk werkwijze zijn (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg opgenomen. Deze cursus kan worden gebruikt ter voorbereiding voor praktijk- of skillslabtraining.

Auteurs cursus
De cursus “Zorg rond wonddrains” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode. Beiden hebben gewerkt op afdelingen chirurgie, plastische chirurgie, hartchirurgie en orthopedie en zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en verzorgen van (vervolg) onderwijs aan verpleegkundigen.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door enkele verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en een doktersassistente van een huisartsenpraktijk.

Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

 • welke voorschriften gevolgd dienen te worden om veilig en hygienisch te kunnen werken bij het uitvoeren van deze handeling;
 • welke indicaties er zijn voor het spoelen van een wond;
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het spoelen van een wond met een katheter;
 • welke materialen nodig zijn bij deze handeling

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 07-03-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0