Zorg bij wonddrains

Omschrijving

Inleiding
Het verzorgen en verwijderen van wonddrains wordt in ziekenhuizen, thuiszorg of huisartsenpraktijk gedaan door verpleegkundigen, verzorgenden, doktersassistenten en praktijkondersteuners. Vaak wordt deze handeling als risicovolle handeling aangemerkt, en gelden min of meer dezelfde voorwaarden als bij voorbehouden handelingen: om de handeling verantwoord uit te kunnen voeren moet sprake zijn van bekwaamheid.

Deze cursus geeft u kennis en inzicht die nodig zijn om de zorg rond wonddrains te kunnen uitvoeren. Het gaat in deze cursus met name over "gewone" wonddrains en redonsedrains. In het hoofdstuk werkwijze zijn (KICK) protocollen en achtergrondinformatie van Vilans, het Kenniscentrum voor langdurige zorg opgenomen. Deze cursus kan worden gebruikt ter voorbereiding voor praktijk- of skillslabtraining.

Auteurs cursus
De cursus “Zorg rond wonddrains” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode. Beiden hebben gewerkt op afdelingen chirurgie, plastische chirurgie, hartchirurgie en orthopedie en zijn actief betrokken bij het ontwikkelen en verzorgen van (vervolg) onderwijs aan verpleegkundigen.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Beoordeling
De cursus is verder beoordeeld door enkele verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en een doktersassistente van een huisartsenpraktijk.

Leerdoelen
De cursist weet na het volgen van deze cursus:

 • welke voorschriften gevolgd dienen te worden om veilig en hygienisch te kunnen werken bij het verzorgen en verwijderen van wonddrains;
 • wat de anatomie is van de huid,
 • welke indicaties er zijn voor het aanbrengen van wonddrains;
 • wat een gesloten en een open systeem is;
 • welke problemen of complicaties kunnen ontstaan bij een wond met wonddrain;
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het verzorgen van de insteekopening;
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het verwisselen van de opvangfles;
 • welke werkwijze gevolgd dient te worden bij het verwijderen van wonddrains;
 • welke materialen nodig zijn bij de zorg voor wonddrains.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Voor het hoofdstuk anatomie wordt gebruik gemaakt van de animaties van Bioplek.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op 26-03-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  2
 • Gemiddelde studieduur
  1-2 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0