Zorg rond tracheacanules

Omschrijving

Inleiding
Het verzorgen van een tracheacanule mag alleen door een arts of verpleegkundige gedaan worden die daarvoor bevoegd en bekwaam is. De algemene zorg rondom de tracheacanule is een risicovolle handeling. Daarom moet hiermee worden omgegaan alsof het een voorbehouden handeling is. De canulewissel en het uitzuigen van de trachea zijn wel voorbehouden handelingen.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilig een tracheacanule te kunnen inbrengen. Daarnaast veel praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering.
Ook komen in de achtergrondinformatie onderwerpen als niet-invasieve beademing, neusmaskers en dergelijke kort aan de orde.

Auteurs cursus
De cursus “verzorgen tracheacanules” is samengesteld door Erik de Smit en Marion Giesberts.   
Erik de Smit is werkzaam als Thuisbeademingsverpleegkundige in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en studeert op dit moment voor verpleegkundig specialist aan de Hoge School in Leiden. Hij heeft veel ervaring met patiënten die ingesteld en begeleid worden met tracheostomale beademing. Daarnaast heeft hij veel ervaring in het scholen en instrueren van zorgverleners die beroepsmatig te maken hebben met patiënten die tracheostomale beademing hebben.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

De samenstellers van deze cursus hebben veel ervaring met het verzorgen van onderwijs en trainingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.
De docenten zijn tijdens het volgen van de cursus voor vragen en begeleiding bij het leerproces te bereiken via info@e-nursing.nl

Beoordelaars
Verder is de cursus beoordeeld door Leen van der Sant en Patricia Hoefman.
Leen van der Sant werkt als verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en maakt deel uit van het vaste beoordelaarspanel voor de cursussen Voorbehouden Handelingen van E-nursing.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Sinds 3 jaar is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling,scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuisgerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.
Patricia Hoefman is opleider van de Erasmus MC Zorgacademie in Rotterdam. Eerder werkte zij 12 jaar als seniorverpleegkundige en praktijkopleider op de KNO en Hoofd-halschirurgie van het Erasmus MC.
Hier heeft zij gewerkt met patiënten die een tracheotomie of een totale larynxextirpatie hebben ondergaan en daardoor een tracheacanule hadden.
Ook gaf zij scholingen over de verzorging van tracheacanules aan zorgprofessionals en studenten.

Leerdoelen
De cursist kan na het volgen van deze cursus uitleggen:

 •  hoe de zorg verloopt bij aanleggen van een tracheastoma
 • bij welke indicaties en problematiek wordt gekozen voor een tracheotomie of het een tracheostoma
 • wat anatomie van de luchtwegen is
 • welke materialen nodig zijn bij de zorg rond tracheacanules
 • wat de werkwijze is bij beademen van de ballon
 • wat de werkwijze is bij de reiniging van een spraakprothese
 • wat de werkwijze is bij de reiniging van een binnencanule
 • wat de werkwijze is bij de reiniging van een tweedelige canule
 • wat de werkwijze is bij de verzorging van een tracheostoma
 • wat de werkwijze is bij het verwisselen van een tracheacanule
 • wat de werkwijze is bij uitzuigen
 • welke complicaties kunnen ontstaan bij uitzuigen
 • hoe sputum opgevangen dient te worden
 • wat de werkwijze is bij ballonneren
 • wat de werkwijze is bij verzorging huid na blijvende verwijdering tracheacanule
 • hoe een verstopping kan worden voorkomen

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk. Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.
Na deze scholing kan een training worden gevolgd bij het Centrum voor Thuisbeademing in Rotterdam.

Cursus voor het laatst bijgewerkt op  1-2-2018

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  8
 • Gemiddelde studieduur
  4-8 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0