Zorg rondom epiduraal katheters

Omschrijving

Inleiding
Epiduraal katheters worden geplaatst voor pré-, per- en postoperatieve pijnbestrijding, maar ook voor pijnbestrijding in de verloskunde of bij patiënten met chronische pijn of pijn ten gevolge van kanker.

Deze cursus geeft je kennis en inzicht die nodig zijn om veilige zorg te kunnen geven aan patiënten met een epiduraal. Deze cursus gaat NIET over de voorbehouden handeling "verwijderen van de epiduraal katheter". Wilt u deze voorbehouden handeling aanleren volg dan de E-nursing cursus "verwijderen epiduraal katheter".
Omdat het van belang is de wettelijke voorschriften rond voorbehouden handelingen te kennen, is een korte samenvatting van de Wet BIG in de cursus opgenomen. Iedere instelling behoort een eigen protocol te hebben omtrent de zorg rondom epiduraal katheters.
 
Cursus

Je kunt in je eigen tempo de cursus doornemen. Afhankelijk van je voorkennis kan de cursus binnen enkele uren tot een dag doorlopen worden. Aan het eind van de cursus maak je een eindtoets. Als je deze toets met een voldoende afsluit ontvangt je een digitaal certificaat, die je  kunt uitprinten in de leeromgeving. Je krijgt nog een mogelijkheid voor herkansing.

Doelgroep
Deze cursus kan gevolgd worden door verpleegkundigen opgeleid op niveau 4 of 5.  Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. 

De cursus is verder beoordeeld door:
drs Katja Bürger, pijnspecialist en anesthesioloog in het Rijnland Ziekenhuis Alphen aan de Rijn en Leiderdorp
drs. Wilco van Genderen pijnspecialist en anesthesioloog in DC pijnkliniek Alkmaar te Alkmaar.

Docenten cursus
De cursus Zorg rondom epiduraal katheters is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode. Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

Leerdoelen en competenties

De cursist weet na het volgen van deze cursus:
• welke voorschriften uit de Wet BIG gelden bij voorbehouden handelingen;
• welke bevoegdheden de verpleegkundige heeft bij voorbehouden handelingen;
• wat de algemene anatomie en fysiologie is van pijn en pijngeleiding;
• wat de anatomie is rondom de epidurale ruimte;
• wat lokaal anesthesie is;
• wat epiduraal analgesie is;
• welke middelen gebruikt worden bij lokaal anesthesie en epidurale analgesie;
• wat de indicaties zijn voor epidurale analgesie;
• wat de contra-indicaties zijn;
• wat de bijwerkingen zijn en wat er tegen gedaan kan worden.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over de zorg. bij een epiduraal katheter;
• werken volgens richtlijn bij een epiduraal katheter;
• de juiste controles en observaties uitvoeren nbij de zorg rondom een epiduraal katheter;
• signaleren of er mogelijk sprake is van ongewenste bijwerkingen en complicaties;
• volgens het verpleegkundig proces problemen vaststellen na het verwijderen van een epiduraal katheter, behandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren.

Mocht je nog niet bekend zijn met het interactieve leren van E-nursing, volg dan gratis en vrijblijvend onze demonstratiecursus!

Cursus voor het laatst bijgewerkt op: 26-01-2018

Specificaties

  • Accreditatiepunten V&VN
    6
  • Gemiddelde studieduur
    3-6 uur
  • Toegang na aanschaf
    12 maanden

Gerelateerde cursussen

0