Zuurstof toedienen

Omschrijving

Inleiding
Het toedienen van zuurstof via een zuurstofkatheter, zuurstofbril of zuurstofmasker is een risicovolle handeling. Het is daarom verstandig om dezelfde werkwijze aan te houden als bij een voorbehouden handeling.
Deze cursus geeft kennis en inzicht die nodig zijn om veilig saturatie te kunnen meten en zuurstof te kunnen toedienen. Daarnaast veel praktische tips en illustraties ter ondersteuning van de praktische uitvoering.
Basis voor het cursusmateriaal zijn onder meer de informatie en de protocollen van Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.
Voor meer informatie wat betreft voorbehouden handelingen, wet BIG en veilig werken, kan de gratis cursus hierover gevolgd worden. Kijk hiervoor in het cursusoverzicht.

Auteurs cursus
De cursus “zuurstof toedienen” is samengesteld door Marion Giesberts en Eric de Roode.

Eric de Roode is werkzaam als verpleegkundig specialist anesthesiologie en pijnbestrijding in het NWZ (Noord West Ziekenhuisgroep locatie Alkmaar, voorheen het Medisch Centrum Alkmaar). Hij is lid van de werkgroep acute en postoperatieve pijnbestrijding van V&VN pijnverpleegkundigen en voorheen voorzitter van de commissie pijnbestrijding van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesie Medewerkers (NVAM). Daarnaast is hij lid van het expertteam Pijn van het VMS Veiligheidsprogramma van de NVZ.

Marion Giesberts is voormalig pijnverpleegkundige en medewerker van het Pijnkenniscentrum van het Radboudumc. Samen met andere experts uit het veld ontwikkelde zij de eerste richtlijn Postoperatieve pijnbestrijding (2003), de opleiding Pijnconsulent en een rapport over Chronische Pijn namens de Regieraad Kwaliteit van Zorg. Als master docent hoger gezondheidszorg onderwijs ontwikkelt en verzorgt zij onderwijs aan diverse opleidingen en is zij als opleider en onderzoeker werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (domein Pijn en Palliatieve Zorg).Verder is zij landelijk actief via V&VN Pijnverpleegkundigen, onder meer in het verbeteren van pijnonderwijs en het positioneren van de functie pijnconsulent in Nederland.

De samenstellers van deze cursus hebben veel ervaring met het verzorgen van onderwijs en trainingen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Beoordelaars
De cursus is beoordeeld door Eefje Gerritsen, gespecialiseerd longverpleegkundige van het Universitair Centrum voor Chronische Ziekten Dekkerswald in Groesbeek.
Verder is de cursus beoordeeld door Leen van der Sant, Jolanda Gertzen en Loes Jansen. Zij werken allen als verpleegkundige bij thuiszorgorganisatie Buurtzorg Nederland en maken deel uit van het vaste beoordelaarspanel voor de cursussen Voorbehouden Handelingen van E-nursing.
Leen van de Sant is 30 jaar werkzaam geweest als verpleegkundige op verschillende IC-afdelingen van het Radboud UMC in Nijmegen, waarvan onder meer de kinder-IC. De laatste jaren werkte zij als onderzoeksverpleegkundige voor alle IC-afdelingen en volgde zij hiervoor de opleiding researchverpleegkundige aan de Hogeschool Rotterdam.
Al vele jaren is Leen werkzaam als wijkverpleegkundige bij Buurtzorg. Daar houdt ze zich, naast de dagelijkse zorg in de wijk, ook bezig met kwaliteitsontwikkeling, scholing met betrekking tot rekenen, palliatieve pijnbestrijding palliatieve sedatie, ontwikkeling van Buurtzorg Junior, ontwikkeling van het Wijkverpleegkundig Informatie Systeem binnen Buurtzorg en is lid van de vakgroep ziekenhuisgerelateerde zorg dat zich vooral bezig houdt met de voorbehouden en risicovolle handelingen in de thuissituatie.
Jolanda Gertzen heeft de inservice opleiding gedaan in Hengelo Twente, daarna de opleiding voor wijkverpleegkundige MGZ. Na een aantal jaren als wijkverpleegkundige te hebben gewerkt heeft zij de kinderaantekening gedaan en vervolgens zeven jaar gewerkt op een kinderafdeling. Vervolgens is zij transferverpleegkundige geworden bij het Transferpunt in het ziekenhuis in Twente. Ook werkte zij nog als Zorgmanager van het Transferpunt en het Transmuraal team (Medisch Technisch Handelen Team) in een samenwerkingsverband van ziekenhuis SMT en thuiszorgorganisatie Carint in Twente. Enkele jaren geleden verhuisde zij naar Nijmegen en startte vanaf 2008 in het team van Buurtzorg Nijmegen als coordinerend wijkverpleegkundige.
Loes Jansen is werkzaam bij Buurtzorg team Ysselsteyn - Venray. Na het behalen van haar inservice A- opleiding in het ziekenhuis in Venlo startte zij met de opleiding IC/CC. Daarna heeft zij 11 jaar op de intensive care afdeling gewerkt van het ziekenhuis in Venray. Toen deze afdeling sloot maakte zij de overstap gemaakt naar de verkoeverkamer. Na 25 jaar ziekenhuis stapte zij over naar de thuiszorg. Eerst werkte zij twee jaar bij het specialistisch team van de Zorggroep Noord-Limburg en tegenwoordig is zij werkzaam bij het Buurtzorgteam Ysselsteyn - Venray.

Leerdoelen

De cursist weet na het volgen van deze cursus:

• wat de indicaties en contra-indicaties zijn van zuurstof toedienen;
• de anatomie en fysiologie van de longen en de ademhaling;
• wat veel gebruikte termen bij long- en ademhalingsproblemen betekenen (hypoxemie, cyanose, dyspnoe);
• Welke factoren van belang zijn bij het veilig toedienen van zuurstof;
• hoe saturatiemeting plaatsvindt door middel van transcutane meting (vinger pulse oximeter);
• welke materialen nodig zijn bij het bepalen van saturatie;
• wat de werkwijze is bij het bepalen van saturatie;
• welke materialen nodig zijn bij het toedienen van zuurstof;
• welke complicaties er kunnen optreden bij het toedienen van zuurstof;
• welke voorschriften gevolgd moeten worden om veilig te werken.

De cursist kan na het volgen van deze cursus:
• de patiënt op de juiste wijze informeren over het bepalen van de saturatie door middel van een vinger pulse oximeter;
• de juiste procedure volgen bij het bepalen van de saturatie door middel van een vinger pulse oximeter;
• de juiste controles en observaties uitvoeren bij het toedienen van zuurstof;
• de juiste procedure volgen bij het klaarmaken van een zuurstofcilinder en het toedienen van zuurstof; 
• onder begeleiding starten met het bepalen van saturatie door middel van een vinger pulse oximeter, het klaarmaken van een zuurstofcilinder en het toedienen van zuurstof.

Na het volgen van deze cursus kan de cursist het geleerde in de praktijk brengen in het skillslab of onder begeleiding in de praktijk.
Verpleegkundigen of verzorgenden die deze cursus volgen als bijscholing hebben hiermee de theoretische achtergronden en bekwaamheden weer op peil gebracht.
Voor uitvoering in de praktijk moeten de voorschriften van de eigen instelling gevolgd worden.

Demonstratiecursus
Bent u nog niet bekend met het systeem van E-nursing, dan raden wij u aan om de gratis demonstratiecursus te volgen. Hierin worden alle mogelijkheden en functies van het leersysteem besproken. Het leren zal hierdoor nog sneller gaan.

bigqrcode_136449_247 zuurstof.png

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Kwaliteitsregister V&V
 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden

Laatst bijgewerkt op 5-4-2020

Specificaties

 • Accreditatiepunten V&VN
  6
 • Gemiddelde studieduur
  3-6 uur
 • Toegang na aanschaf
  12 maanden

Gerelateerde cursussen

0