Over E-nursing

Thuis of op uw werkplek uw vakkennis bijhouden!

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. De consument verwacht hoogwaardige zorg van goed opgeleid personeel. Echter, de ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel en voor u het weet is uw kennis verouderd! Bij- en nascholing is daarom een must.

Probleem

Maar kent u dat probleem; dat interessante symposium waar u naar toe wilde is net geweest, of u kon niet naar die klinische les omdat u in de nachtdienst zat. Toch verwacht uw werkgever dat u bijblijft en uw vakkennis up-to-date houdt. Ook de maatschappij verwacht dit van u.
Maar het valt niet mee om voor alle aspecten op uw vakgebied bijscholing te volgen.

E-learning voor verpleegkundigen en verzorgenden

Op een PC (online) bij- en nascholing volgen is de oplossing! Op ieder gewenst moment van de dag en op elk moment dat het u zelf uitkomt, kunt u nu online in uw eigen tempo uw kennis op peil houden.

Lage kosten

Kosten voor cursussen zijn vaak hoog en het scholingsbudget in ziekenhuizen laag. Cursussen van E-nursing zijn niet duur, daarnaast zijn er voor u of uw werkgever ook geen reiskosten.

Accreditatie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

E-nursing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Dit betekent dat als u een cursus heeft gevolgd bij E-nursing de accreditatiepunten bijgeschreven kunnen worden in het Kwaliteitsregister van de V&VN.

Accreditatie en goedkeuring bij overige beroepsverenigingen

Voor cursussen waarbij dat mogelijk is, wordt ook accreditatie of goedkeuring aangevraagd bij beroepsverenigingen die (nog) niet aangesloten zijn bij de V&VN. Het aantal accreditatiepunten staat indien van toepassing vermeld bij de cursus.
Inmiddels zijn diverse cursussen van E-nursing geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM). Ook de Beroepsinhoudelijke Advies Commissie (BAC) van de Beroepsvereniging voor Recovery Verpleegkundigen (BRV) heeft diverse cursussen beoordeeld en goedgekeurd.
De cursus Pijn bij kinderen is goedgekeurd door de V&VN Kinderverpleegkunde (VVKV).

Kwaliteitskeurmerk

De cursus Pijn bij kanker heeft het Kwaliteitskeurmerk van de V&VN oncologie ontvangen.

E-nursing opgenomen in Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

De opname in het register gebeurt op basis van een audit. De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van NRTO v/h PAEPON en de gedragscode van VOI. De audit wordt uitgevoerd door de onafhankelijke organisatie CPION: Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.
Registratie betekent dat E-nursing een erkende instelling is volgens de Europese BTW-richtlijn. Daarmee is E-nursing vrijgesteld van het betalen van BTW.
Voor cursisten en instellingen die klant zijn van E-nursing heeft dat als prettige voordeel dat de prijzen niet met 21% hoeven te stijgen. Daarnaast is de registratie ook een toets van de kwaliteit van instelling.
Meer informatie over het CRKBO vindt u op http://www.crkbo.nl/
CRKBO-logo.jpg

E-nursing heeft het Webshop Keurmerk toegewezen gekregen!

Het keurmerk wordt gevoerd door webwinkels die aangesloten zijn bij Stichting Webshop Keurmerk. Op de website van deze winkels vindt u het logo van het Webshop Keurmerk.
logo_n_medium.png

Waar staat het Webshop Keurmerk voor?

De Stichting Webshop Keurmerk beoogt consumenten te beschermen tegen ondeugdelijke webwinkels en/of thuiswinkels.
De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten webwinkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

0