Onze werkwijze

Cursussen van E-nursing

Cursussen worden ontwikkeld voor en door professionals, op basis van wensen en behoeften van professionals uit de dagelijkse praktijk. Er zijn daarom bijvoorbeeld veel casusbesprekingen opgenomen. De voorbeelden uit de praktijk zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar personen of instellingen.

Lesopbouw

In de hoofdstukken worden onder meer achtergronden, anatomie, materialen, werkwijze en toepassingen behandeld. In elke paragraaf wordt een deel van het onderwerp uitgewerkt. Behalve tekst, zijn hier ook illustraties, interactieve proefvragen en animaties te vinden. Na elk hoofdstuk kan geoefend worden door middel van een tussentoets.
Aan het einde van de cursus volgt dan de eindtoets, met nog een mogelijkheid voor herkansing.
Van cursisten wordt verwacht dat zij actief met de lesstof en de aangeboden werkvormen aan de gang gaan.

Bronnen en bewijzen

De cursussen van E-nursing worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Iedere cursus bevat aan het eind een uitgebreide literatuurlijst en bronvermelding. In de cursussen zelf wordt regelmatig verwezen naar bronnen en relevante sites.

Begeleiding tijdens de cursus

De cursussen zijn zo opgebouwd dat u de cursus zelf kunt volgen zonder begeleiding. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben kunt u via de feedback knop op iedere pagina van de cursus uw vraag aan ons stellen. We zullen dan zorgen dat de bewuste auteur uw vraag zo snel als mogelijk is beantwoord.

Copyrecht en eigendomsrecht

Alle rechten behoren E-nursing toe.
De cursusinhoud blijft eigendorm van E-nursing
Alle rechten voorbehouden

0