Wat doen we

We onderscheiden ons door diepgang in onze cursussen aan te brengen. U leert dus echt iets bij E-nursing!

E-learning

Samen met deskundigen op het gebied van didactiek, informatiekunde en informatica hebben we een digitale leeromgeving ontwikkeld waarbij op overzichtelijke wijze theorie en praktijkkennis worden gepresenteerd.

Cursussen van E-nursing

Cursussen worden ontwikkeld voor en door professionals, op basis van wensen en behoeften van professionals uit de dagelijkse praktijk. Er zijn daarom bijvoorbeeld veel casusbesprekingen opgenomen. De voorbeelden uit de praktijk zijn geanonimiseerd en niet herleidbaar naar personen of instellingen.

Lesopbouw

In de hoofdstukken worden onder meer achtergronden, anatomie, materialen, werkwijze en toepassingen behandeld. In elke paragraaf wordt een deel van het onderwerp uitgewerkt. Behalve tekst, zijn hier ook illustraties, interactieve proefvragen en animaties te vinden. Na elk hoofdstuk kan geoefend worden door middel van een tussentoets.
Aan het einde van de cursus volgt dan de eindtoets, met nog een mogelijkheid voor herkansing.
Van cursisten wordt verwacht dat zij actief met de lesstof en de aangeboden werkvormen aan de gang gaan.

Bronnen en bewijzen

De cursussen van E-nursing worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Iedere cursus bevat aan het eind een uitgebreide literatuurlijst en bronvermelding. In de cursussen zelf wordt regelmatig verwezen naar bronnen en relevante sites.

Eindtoets en certificaat

Als de cursus is doorgenomen kan (ook online) de eindtoets gemaakt worden. Na het behalen van de eindtoets kan zelf het bijbehorende (digitale) certificaat worden opgeslagen of uitgeprint.

Accreditatie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

E-nursing is geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. U hoeft niet zelf uw punten op te voeren. Dit doen wij voor u bij het Kwaliteitsregister.

Goedkeuring en accreditatie

Diverse cursussen van E-nursing zijn ook al geaccrediteerd en goedgekeurd door beroepsverenigingen die (nog) niet aangesloten zijn bij de V&VN.

De cursus Postoperatieve pijnbestrijding bijvoorbeeld van E-nursing is goedgekeurd door de Beroepsinhoudelijke Advies Commissie (BAC) van de Beroepsvereniging van Recovery Verpleegkundigen (BRV). De cursus werd eerder al geaccrediteerd met 12 punten door de Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM).

Portfolio

Als u meerdere cursussen gaat volgen bij E-nursing, kunt u in uw digitale leeromgeving uw voortgang zien: E-nursing houdt voor u uw eigen portfolio bij! Dit kunt u ook laten zien aan uw leidinggevende of werkgever.

0